Chcete kurz vést?

Co k tomu budete potřebovat?

 

 1. Projít krátkým školením pro vedoucí kurzu

Proškolení vám umožní pochopit záměr kurzu a jeho tématickou výstavbu. Budete moci sami prožít 1. lekci kurzu v roli účastníků.

Školení se můžete absolvovat jako jednotlivec online pomocí jednoho z následujících nástrojů: Skype, Zoom, Google Meet. Délka trvání online školení: 2 hodiny.

Při skupině 5 a více lidí provádíme školení ve vašich prostorech dle individuální domluvy a našich časových a cestovních možností.

 

Nejbližší plánovaná školení:

 

 1. Zavázat se ke splnění podmínek autora kurzu

Dodržením několika jednoduchých podmínek můžete dosáhnout toho, aby kurz pro všechny zúčastněné fungoval způsobem, ke kterému byl sestaven.

 1. Vyučujte obsah kurzu tak, jak jste mu byli vyučováni sami a jak je připraven v materiálech pro vedoucí.
 2. Pořádejte kurz na jiném místě, než v prostorách církve či sboru.
 3. Získejte tři modlitební partnery za účastníky kurzu po celou dobu jeho trvání.

Dodržením následujících podmínek pomůžete rozvoji používání tohoto kurzu v ČR:

 1. Podejte nám zpětnou vazbu o konání a výsledcích vašeho kurzu.
 2. Nepředávejte materiály k vedení kurzu jiným osobám, ale raději jim doporučte, aby kontaktovali přímo nás.

 

 

 1. Zaplatit poplatek za licenci, školení a materiály

Úhradou poplatku získáte nejen potřebné podklady pro vedení kurzu, ale zároveň se podílíte na rozvoji kurzu jak v ČR, tak v oblastech působení autora kurzu.

Poplatek činí 1300 Kč a zahrnuje:

 1. Postoupení licence autora pro vedení kurzu v České republice
 2. Osobní nebo online proškolení
 3. Materiály k jednotlivým 6 lekcím:
 • připravené prezentace v PowerPointu,
 • popis vedení lekcí ve Wordu, abyste s textem dále mohli pracovat,
 • soubor MyLife mapy ve formátu JPEG do tisku.

Poplatek se hradí po absolvování školení na základě vystavené faktury.

 

V případě dalších dotazů volejte … nebo pište na ….

*

*

*

*