MyLife Workshop

Kurz je jedinečný

Když se důkladně zamýšlíme nad tím, kým jsme se stali a kam míříme, kouř se rozptýlí, vzduch je čistší, vnímání se zostří. John Adams, druhý prezident USA, svému synovi, který tehdy studoval na Harvardově univerzitě, napsal: „Nedělej nic, aniž by ses nad tím zamyslel.“ Zamýšlení a promýšlení věcí je dar, který sami sobě dáváme jen zřídka. Hluboké zamyšlení nad lidmi a událostmi, které nás formovaly, nám přináší obrovskou jasnost vidění. MyLife Workshop nám nabízí nástroje k hlubšímu zkoumání toho, kým jsme a kam míříme.

Kurz je hluboký

Když se nám podaří se na čas více ztišit, když nám v zamyšlení již nebrání spousta práce a starostí, dostáváme se do stavu, kdy začínáme toužit. Nejde jen o to, že možná litujeme určitých rozhodnutí a kroků, které jsme v životě učinili, ale toužíme také po něčem více, než co jsme zatím zažili, a to i v případě pozitivních věcí. „Co je to dobrý život a jak se z něj můžeme radovat?“ To jsou základní otázky, které MyLife Workshop otevírá a dává vám prostor hledat na ně vlastní odpovědi.

Kurz je překvapivý

MyLife Workshop vás už od prvního modulu překvapí. Budete překvapeni tím, že se o sobě dozvíte věci, které pro vás budou naprostou novinkou. Možná vás překvapí, že nikdo, dokonce ani moderátor kurzu, neví, jak kurz skončí. Budete také překvapeni tím, že se dozvíte, že Bůh má o váš život mnohem větší zájem a záleží mu na něm mnohem více než vám samým. Hloubka Boží lásky a jeho péče vás dozajista hluboce osloví.

Kurz je praktický

Všichni víme, jaké to je sedět na hodině, kde učitel mluví natolik teoreticky, že nikdo nerozumí tomu, o čem je řeč, nebo to studentům k ničemu není. To však není případ MyLife Workshopu. Tento workshop je praktický a usiluje o aplikaci. Krátké vstupy moderátora vedou k aplikaci, o kterou se můžete, ale i nemusíte, podělit s ostatními ve skupině. „MyLife mapa“ se stane vaším osobním dokumentem, který si budete postupně vypracovávat s tím, jak budete postupovat od jednoho setkání k dalšímu a budete postupně získávat další vhled a jasnější představu.

Kurz je součástí celku

MyLife Workshop nemá fungovat izolovaně, ale v rámci společenství. Spolu s jinými získáte další vhled, protože budete diskutovat o tom, co objevíte. Poznámky jiných účastníků často vedou k dalším postřehům a novým myšlenkám, o kterých jste předtím nevěděli. Na kurz můžete přijít, aniž byste kohokoli znali, ale odcházet budete s darem nových přátelství, která budou trvat. MyLife Workshop je více než jen kurz. Je to místo, kde můžete zažít společenství, přijetí a sounáležitost.

Strana 2/5

Strana: