Objevování učednictví

Kurz Objevování učednictví

Následování Krista. Co to znamená?
 • Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k zamyšlení nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život.

   

 • Tato osmitýdenní cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže přemýšlet o důležitých otázkách, například jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.

   

 • Kurz Objevování učednictví je volným pokračováním kurzu Objevování křesťanství.  Po skončení vaší skupinky můžete ihned pokračovat v dalším setkávání nad Biblí.

   

 • Kurz vás vede k zamyšlení o tom, jak mohu jako křesťan růst nebo jak mohu mít ještě větší radost z toho, že jsem křesťan.

 • Kurz je určen pro všechny, kteří o učednictví ještě neslyšeli, ale také pro ty, kteří by si to rádi zopakovali a prohloubili své znalosti.

 • Kurz Objevování učednictví ukazuje na důležitost hlubokého vztahu k Bohu a vede vás k tomu, abyste tento vztah dále budovali.

 • Kurz Objevování učednictví vás vede ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru s Bohem.

 • Objevování učednictví vám pomůže porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.

Rádi byste viděli více Kristových učedníků ve vašem společenství?

Veďte skupinku Objevování učednictví!
Na počtu nezáleží

Kurz může být pořádán formou neformálního setkávání v kavárně ve dvou, stejně jako ve velkém sálu pro 50 a více účastníků. Průvodce pro vedoucí vám ukáže, jak na to.

Vedení skupinky je jednoduché

Průvodce pro vedoucí vás připraví na vedení skupinky. Obsahuje poznámky k biblickému studiu, přepis přednášek ke studovaným biblickým textům, materiály ke školením a další informace o listu Filipským.

Videa na flashdisku

Mohou být jednoduše promítána z domací televize, stejně jako z počítače a jsou také přenositelná na váš mobilní telefon. Můžete je pouštět v kavárně, v pohodlí vašeho domova nebo u vás ve společenství.

Co k tomu potřebujete?

NUTNÁ VÝBAVA

1.

Příručka pro účastníky

Příručka provádí účastníky jednotlivými lekcemi: od studia Bible, přes poznámky k videu, otázky k diskuzi až po domácí studium.

2.

Průvodce pro vedoucí

Příručka vás provede pořádáním skupinky od sestavení týmu až po zakončení skupinky. Získáte podklady k tomu, jak se připravit na jednotlivá setkání a jak zodpovídat těžké otázky ohledně křesťanské víry.

3.

Videa na flashdisku

Poutavá videa přispějí k zapamatování hlavních myšlenek a také vám ulehčí práci. Nemusíte si chystat vlastní přednášku.

O kurzu Objevování učednictví

řekli:
 • 1. Jistota v Kristu

  Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. (Fil.1,6)

 • 2. Život v Kristu

  Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. (Fil. 1,21)

 • 3. Společně v Kristu

  Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. (Fil. 2,5)

 • 4. Proměněni Kristem

  V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. (Fil. 2,15-16)

   

 • 5. Spravedliví v Kristu

  A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. (Fil.3,8)

 • 6. Poznání Krista

  …abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. (Fil.3,10.)

 • 7. Radost v Kristu

  Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

 • 8. Spokojeni v Kristu

  Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. (Fil. 4,12)