Začínáme v sobotu 21. listopadu 2020 od 14:00 na Zoomu. Konference je zdarma. Přihlašujte se zde.

Craig Dyer
Dietrich Schindler
 • 21. listopadu od 14:00 na Zoomu

  Link Vám zašleme po vyplnění přihlášky zde.

 • Vizí konference je povzbudit křesťany

  ve službě nesení evangelia ve smyslu velkého pověření:

  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mat. 28, 19-20).

 • Pořádá mezidenominační organizace PROMISE CZ.

  PROMISE CZ je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR.

 • Konference zodpoví otázku:

  Jak šířit dobrou zprávu v dnešní době?

  Kromě tematických seminářů, se účastníci budou moci seznámit s novými kurzy MyLife in Christ a Objevování života.

Program konference

14:00 – 14:45        Jak na evangelizaci během pandemie?  Craig Dyer, Dietrich Schindler

Misijní kurzy

15:00–15:30        Sebepoznáním blíže k Bohu:MyLife Workshop a MyLife in Christ:     Dietrich Schindler

15:45–16:15         Učednický program kurzů Objevování křesťanství: kurzy OK, OŽ a OU         Craig Dyer

16:20–17:15  Přestávka / Diskuzní okénko

17:15–17:55         Svědectví vedoucích kurzů: Milan Michalko, Petr Luhan, David Pasz

18:10–19:10         Workshop MyLife Workshop:  Dietrich Schindler

Evangelizace během pandemie

15:00–15:30         Evangelizace v ulicích během pandemie           David Piksa a Kateřina Šurmanová

15:45–16:15         Jak vést online setkání?            Jiří Pospíšil

16:20–17:15 Přestávka / Diskuzní okénko

17:15–17:55         Informační a komunikační technologie: na co se připravit do budoucna?      Šárka Koníčková

18:10–19:10         Workshop Objevování života  Craig Dyer

 

19:25–19:45         Čiňte mi učedníky            Dietrich a Craig

Po skončení konference budou otevřeny diskuzní skupinky:

Zvěstování dobré zprávy handicapovaným

Učednický program Objevování křesťanství

Sebepoznáním blíže k Bohu: MyLife Workshop

EVANGELIUM JASNĚ MOST: aplikace do mobilu

Slovo jeden jednomu: každý může číst Bibli s hledajícími

Objevování života: zkušeností prvního vedoucího v ČR

Učednictví pro začátečníky i pokročilé: MyLife in Christ

Rozdíly mezi novou a původní verzí kurzů Objevování křesťanství

Program konference s anotacemi a odkazy na místnosti na ZOOM.

Začínáme v sobotu 21. listopadu 2020 od 14:00 na Zoomu. Konference je zdarma. Přihlašujte se zde.