Děkujeme za Vaši účast na konferenci Impuls k evangelizaci a misii a těšíme se brzy naviděnou.

Fotky najdete také na našich FB stránkách.
Craig Dyer
hlavním hostem
Hlavním hostem konference byl Craig Dyer z organizace Christianity Explored Ministries ve Velké Británii. Craig aktuálně cestuje po celém světě, aby vyučoval a povzbuzoval věřící k předávání evangelia a k vedení nově obrácených za Kristem. Svou službu vystihuje slovy: „Vyzbrojit stovky, aby trénovali tisíce, kteří zachrání miliony.“ Předtím působil 20 let jako pastor, má manželku a tři dcery.
 • Ostrava, 12.–13. října 2018

  12.–13. října 2018 od pátku 17.00 do soboty 15.30

  Ostrava, tř. 28. října 148 (modlitebna Církve bratrské)

 • Vizí konference bylo povzbudit křesťany

  ve službě nesení evangelia ve smyslu velkého pověření:

  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mat. 28, 19-20).

 • Pořádala mezidenominační organizace PROMISE CZ.

  PROMISE CZ je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR.

 • Hlavním tématem konference bylo vedení nově obrácených za Kristem

  na základě biblických impulsů z listu Filipským.

  Účastníci konference budou mít možnost seznámit se s novým kurzem Objevování učednictví ze série kurzů Objevování křesťanství a být proškoleni, aby tento kurz mohli vést.

Chcete vědět víc? Rádi Vám budeme zasílat naše novinky e-mailem. Přihlašujte se!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.