Začínáme v sobotu 27. listopadu 2021 od 15:00 na Zoomu. Konference je zdarma. Přihlašujte se zde.

Richard Borgonon
Dietrich Schindler
 • 27. listopadu od 15:00 na Zoomu

  Vyplňte prosím přihlášku zde.

 • Vizí konference je povzbudit křesťany

  ve službě nesení evangelia ve smyslu velkého pověření:

  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mat. 28, 19-20).

 • Pořádá mezidenominační organizace PROMISE CZ.

  PROMISE CZ je mezidenominační organizace podporující misijní a evangelizační působení stávajících a nově vznikajících společenství v ČR.

 • Konference zodpoví otázku:

  Jak šířit dobrou zprávu po 2. roce pandemie?

  A také jak znovu nalézt jednotu navzdory názorové pluralitě ve Slovu.

Program konference

15:00–15:45     Výzvy v evangelizaci po 2. roce pandemie: Petr Plaňanský

16:00–16:30        Doba postpravdivá: Karel Hlaváček

16:30–17:00        Jednota je žhavou výzvou: Robbert Sinon

17:00–17:15         Přestávka 

17:15–17:30         Učednický program PROMISE CZ

17:30–18:00        Jak v dnešní době zaujmout hledající? Dietrich Schindler

18:05–18:35         Síla malých skupinek:  Dietrich Schindler

18:35–19:00         Přestávka 

19:00–20:00         Slovo jeden jednomu            Richard Borgonon

Po skončení konference budou otevřeny diskuzní skupinky:

Zakladatelé sborů

Evangelizace 1 na 1: Slovo jeden jednomu

Učednický program PROMISE CZ

 

Program konference s anotacemi a odkazy na místnosti na ZOOM.

Začínáme v sobotu 27. listopadu 2021 od 15:00 na Zoomu. Konference je zdarma. Přihlašujte se zde.