Žijeme PRO MISE

Impuls k růstu pro mise

Z naší historie

 • 2011
  Založení mezidenominačního občanského sdružení PROMISE
  jako Platformy pro misii a evangelizaci
  Občanské sdružení „PROMISE – Platforma pro misii a evangelizaci" vzniklo v roce 2011 na základě Božího povolání a společného poslání jeho zakládajících členů, které je dodnes aktuální: „Podporujeme misijní a evangelizační působení za účelem vzniku funkčních společenství věřících lidí zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková společenství nejsou.“
 • Počátek projektu HledamBoha.cz
  První kroky PROMISE směřovaly k vytvoření projektu internetových stránek pro nevěřící HledamBoha.cz. Daniel Chlebek se ujal vedení projektu a jeho žena Kristina měla na starosti vedení e-koučů, kteří pomáhají hledajícím najít Pána Boha.
 • 2012
  Počátek kurzů Objevování křesťanství
  V roce 2012 PROMISE rozšířila své působení a zastřešila projekt kurzů Objevování křesťanství. Tyto kurzy pomocí studia Markova evangelia vedou hledající k poznání Ježíše Krista.
 • 2013
  Zahájení Impuls festivalu a Impuls týdnů
  V roce 2012 se konal také první Impuls festival jako mezidenominační víkendová akce povzbuzující křesťany k evangelizaci a misii. Na tuto akci navázaly Impuls týdny pořádané v různých městech po celé ČR. Křesťané tak byli vedeni, aby v rámci Impuls týdnů šířili dobrou zprávu na ulicích měst a zvali je na navazující programy. PROMISE CZ v rámci svých projektů zapojila do služby stovky dobrovolníků a také krátkodobých spolupracovníků.
 • 2014
  Počátek kurzů MyLife Workshop
  PROMISE CZ se dále rozvíjela a začala pořádat a školit kurzy My Life Workshop, které si kladou za cíl rozvíjet touhu po hledání Boha u nevěřících.
 • 2016
  Vznik samostatné organizace HledamBoha.cz
  V roce 2016 se projekt HledamBoha osamostnil a vznikla nová organizace pod vedením Jana Heřmanského.
KAM SMĚŘUJEME?
Jako PROMISE CZ tak společně jdeme za jednotnou vizí:

Toužíme vidět Českou republiku celou prodchnutou živými rostoucími společenstvími a sbory, které využívají veškeré dostupné zdroje a způsoby k představení radostné zprávy o záchraně v Ježíši všem hledajícím.

Naší touhou je tak vidět na místech, kde nejsou společenství, skupinky věřících lidí, kteří se společně modlí, studují Boží slovo a snaží se oslovit nevěřící lidi ve svém okolí do té míry, že rostou a integrují se jako sbor (jedné z existujících křesťanských církví) do těla Kristova. Stejně tako toužíme vidět všechny stávající sbory jako živá a rostoucí společenství.

JDETE S NÁMI?

Přidejte se jako:

Jako dárce
Jako modlitebník
Jako člen týmu
team image
Ing. Kateřina Šurmanová
Národní koordinátor projektu MyLife Workshop, administrativa a vydávání materiálů +420731190221
V osobních krizích svého křesťanského života jsem znovu nalezla blízký vztah k Ježíši Kristu a nové spojení s Jeho Duchem, což považuji za největší poklad svého života, o který se od té doby ráda dělím s ostatními lidmi.
Tým PROMISE CZ
PROMISE CZ je tým lidí nadšených pro misii a evangelizaci s touhou pomáhat ostatním křesťanům v misijních aktivitách. „A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné.“(2. Tim. 2,2)
PROMISE CZ je tým lidí z různých denominací jdoucí za jedním Velkým posláním: „…Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Mt 28:18-20)
team image
Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D.
Národní koordinátor projektu Objevování křesťanství +420 734 439 348
Když jsem hledala Boha, kurz Objevování křesťanství mi jasně ukázal na Ježíše Krista. Ráda bych tak tuto zkušenost pomohla zprostředkovat ostatním hledajícím.
Image
Jiří Pospíšil
Předseda rady PROMISE CZ
Kristina Chlebková
Člen revizní komise PROMISE CZ
Image
Mgr. Jan Fojcik
1. místopředseda rady PROMISE CZ
Ing. Lukáš Walach
Člen revizní komise PROMISE CZ
Image
Henryk Molin
2. místopředseda rady PROMISE CZ
Bc. Marek Schulhauser
Člen revizní komise PROMISE CZ
Šárka Koníčková
Člen rady PROMISE CZ
Kateřina Šurmanová
Člen rady PROMISE CZ
Čemu věříme
Čemu věříme:
Stanovy
Výroční zprávy