Objevování života

Jaký nejlepší dar by Ti Bůh mohl dát?

Chcete zažít ten vzrušující pocit, kdy přichází do sboru noví lidé, kteří hledají Boha?

ROZJEĎTE KURZY OBJEVOVÁNÍ ŽIVOTA!
7 setkání zahrnujících krátké filmy, biblický text a diskuzi

To, po čem v životě toužíme nejvíce, má vliv na náš postoj k životu, rozhodování a v konečném důsledku i na náš osud.

Sedm lekcí kurzu Objevování života pomáhá lidem zjistit, pro co opravdu žijí, a ukazuje, jak Bůh v Kristu naplňuje naši nejhlubší touhu – touhu po štěstí.

Vedení skupinky je jednoduché

Průvodce pro vedoucího vám ukáže vše důležité, účastníci mají otázky připraveny ve své brožurce a díky videu nemusíte chystat vlastní program.

Na počtu pozvaných nezáleží

Kurz může být pořádán formou neformálního setkávání v menším počtu, stejně jako ve velkém sálu pro 50 a více účastníků. Průvodce pro vedoucí vám ukáže, jak na to. Každé setkání sestává ze dvou krátkých filmů, biblického textu a vzájemné diskuze.

Co k tomu potřebujete?

NUTNÁ VÝBAVA

1.

Příručka pro účastníky

Příručka provádí účastníky zkoumáním bible, doplňuje poznámky k videu a vyzývá nás k zamyšlení nad tím, co jsme prošli.

2.

Příručka pro vedoucí

Příručka vás provede pořádáním skupinky od sestavení týmu až po zakončení skupinky. Získáte podklady k tomu, jak se připravit na jednotlivá setkání a jak zodpovídat těžké otázky ohledně křesťanské víry.

3.

Videa

Poutavá videa přispějí k zapamatování hlavních myšlenek.

 
Děkujeme za Vaši modlitební a finanční podporu pro vznik nových materiálů.
Chcete vědět více?
Image icon
Objevování křesťanství
Jaká je ta nejlepší zpráva, kterou jsi kdy slyšel?
OU
Objevování učednictví
Jakou největší lásku jsi poznal?
SOUL
SOUL – Objevování křesťanství pro mládež
Co dá člověk výměnou za svou duši?
Image icon
Objevování života
Jaký nejlepší dárek by Vám Bůh mohl dát?