Jirka Král o kurzech Objevování křesťanství

Na konferenci Impuls k evangelizaci a misii v říjnu 2018 se sešli vedoucí kurzů Objevování křesťanství a sdíleli své zkušenosti s pořádáním kurzů. Některé z nich se nám podařilo zachytit na kameru. Představujeme […]