MYLIFE WORKSHOP

PRO KOHO: Lorem ipsum dolor

POČET SETKÁNÍ: 7

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: krátké filmy, biblický text a diskuze

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

PŘEHLED LEKCÍ

Křesťanství je o Kristu. Marek 1,1 – 3,6

Ježíš je Kristus (Boží jediný vyvolený Král) a Boží Syn. Marek 4,35-41 Marek 3,7 – 5,43

Ježíš přišel, aby vyléčil problém našeho srdce – hřích. Marek 2,1-12 Marek 6,1 – 8,29

Ježíš zemřel, aby nás zachránil z hříchu tím, že na sebe vzal trest, který jsme si zasloužili my. Marek 8,22-33 Marek 8,30 – 10,52

Vzkříšení dokazuje, že Bůh přijal výkupné, které Ježíš zaplatil, že smrt byla poražena a že Ježíš se znovu vrátí, aby všechny soudil. Marek 14,27-31 Marek 11,1 – 13,37

Ježíš zemřel, aby nás usmířil s Bohem, zachránil nás z hříchu tím, že na sebe vzal trest, který si zasloužíme my. To je milost – Boží nezasloužený dar pro nás. Marek 10,13-16 Marek 14,1 – 16,8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

1. Rozsévač. Musíme Ježíši naslouchat a jednat podle toho, co slyšíme.2. Jakub a Jan. Následování Ježíše stojí na službě, ne postavení. Musíme prosit Ježíše o slitování, ne o odměnu.3. Král Herodes. Odmítnutí Ježíšova volání, abychom činili pokání a věřili, bude nakonec znamenat to, že nás odmítne Ježíš. Marek 4,1-9 a 13-20

Ježíšův následovník musí „zapřít sám sebe a vzít svůj kříž“. To, čeho se vzdáme, se však nedá srovnat s tím, co získáme. Marek 1,14-15

Jak workshop funguje?

Základem všech setkání je pracovní list „MyLife mapa“, která zobrazuje váš život a kterou si v průběhu kurzu doplňujete. Každý tvoří sám za sebe a sdílí se s tím, s čím sám chce. Ani moderátor kurzu ani účastníci sami předem nevědí, jak bude tato mapa nakonec vypadat – bude fascinující jako sám život.

cHARAKTERISTIKA KURZU

Materiály kurzu

Autoři kurzu

S Pánovou pomocí vytvořili Rico Tice a Barry Cooper v Anglii kurz Objevování křesťanství. Kurz Objevování křesťanství považuji za “Velké požehnání” - je tím, co mnoho našich církví potřebuje – mostem mezi příchodem do církve a odevzdáním se Kristu. Tento úžasný kurz používáme v našem sboru po mnoho let k tomu, abychom lidem představili Krista. Použijte a sdílejte tento skvělý nástroj! M. Campbell

Zkušenost sit amet consectetur
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.
Zkušenost 2sit amet consectetur
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquat ultricies tellus luctus.
cons ecteturco nsectetur
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, etetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricie ultricies tellus luctus.

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Martina Valchářová

consectetur adipiscing elit. Ut auctor orci in interdum hendrerit. Aliquam neque risus, ultricies a luctus ut, malesuada iaculis orci. Nulla vulputate est sit amet libero interdum, et ultricies tellus luctus.

Napište mi své dotazy

    Cart
    • No products in the cart.