pro vedoucí

VÍTEJTE V TÝMU

Je skvělé, že jste s námi!

Možnost říkat lidem o Ježíši Kristu je neobyčejná výsada a obrovská zodpovědnost. Je to neobyčejná výsada, protože Všemohoucí Bůh nás považuje za hodné nazvat nás svými „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při hledání a záchraně ztracených. A je to obrovská zodpovědnost, protože můžeme být v pokušení předkládat lidem rozředěné evangelium, které nemá moc zachránit a je spíše opakem evangelia (Galatským 1,7). Evangelium je vždy potřeba vysvětlovat pečlivě, s modlitbou a věrně.

Tato sekce je navržena tak, aby vám v tom pomohla, ať už používáte kurz Objevování křesťanství, Objevování učednictví, Objevování života, nebo další z našich kurzů.

V PROMISE CZ vám chceme pomoci při sdílení té nejlepší zprávy o Ježíši Kristu.