OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ SOUL

PRO KOHO: pro starší teenagery a mladé dospělé

POČET SETKÁNÍ: 7

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: 

  • Skupinová aktivita
  • ZKOUMEJ (studium Bible)
  • Přednáška nebo video
  • CO MYSLÍŠ? (skupinová diskuse)

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

PŘEHLED LEKCÍ

Lekce 1 Křesťanství je Kristus

Křesťanství je Kristus,

Proč to stojí za prozkoumání

Marek 1,1, 

Lekce 2 Totožnost

Totožnost

Marek 2,1-12

Proč záleží na Ježíši

 

Lekce 3 Poslání

Poslání

Marek 12,28-31

Proč Ježíš přišel

Lekce 4 Kříž

Kříž 

Marek 8,27-33

Proč Ježíš zemřel

Lekce 5 Vzkříšení

Vzkříšení 

Marek 15,42 – 16,8

Proč Ježíš žije

Lekce 6 Milost

Milost

Marek 10,17-22

Proč nás Bůh přijímá

Pod pokličkou

Proč potřebuješ Ducha svatého

Proč je církev tvou rodinou

Proč je dobré mluvit s Bohem

Lekce 7 Povolání

Povolání

Marek 1,14-15

Proč bychom měli věřit

Jakou nejlepší zprávu jsi kdy slyšel?

Vítejte u série SOUL, kurzu Objevování křesťanství ve verzi pro starší teenagery a mladé dospělé.

Kurz SOUL je navržen tak, aby nechal evangelium vyprávět evangelium. Vás a vaše svěřence provede sedmitýdenní cestou Markovým evangeliem a umožní vám přijít na to, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamená následovat ho.

Tento sedmitýdenní kurz má za cíl seznámit mladé lidi s dobrou zprávou o Ježíši. Pomocí tvořivé směsi biblických studií, přednášek, videí, aktivit a diskusí ve skupině umožní skupině mladých lidí (doporučujeme nad 15 let) projít celé Markovo evangelium. Budou objevovat Ježíšovu totožnost, jeho poslání a povolání pro jejich život – kým Ježíš je, co přišel udělat a jak bychom měli odpovědět.

Tento kurz hodně čerpal ze zkušeností vedoucích mládeží ve sborech po celém světě, kteří spolu s mladými lidmi používali tento materiál a umožnili jim setkat se   s evangeliem o Ježíši Kristu.

Mladí lidé i dnes potřebují slyšet poselství o odpuštění, naději, smyslu a cíli života, který bude utvářet jejich život a umožní jim navázat nový vztah s Bohem, který bude trvat po celou věčnost.

To, čím je tento kurz – a křesťanské evangelium jako takové – jedinečný, je skutečnost, že klade důraz na Boží pozoruhodnou milost: jasné učení, že ačkoli se lidské bytosti vzbouřily proti Bohu, Bůh nás hluboce miluje. Miluje nás vášnivou, nákladnou a nepochopitelnou láskou, kterou pro nás vylil na malém kopci kousek za Jeruzalémem.

Může se stát, že vysvětlit Ježíšovo učení o hříchu, soudu, hněvu a pekle bude pro vedoucí stejně těžké jako pro mladé lidi tyto myšlenky poslouchat. Když ale budeme připraveni spoléhat se na to, že Duch svatý má moc otevírat zaslepené oči, i tyto nepříjemné pravdy budou dláždit cestu k věrnému a plodnému životu vedenému Boží milostí.

Tento Průvodce pro vedoucí (dále jen Průvodce) je rozdělen na tři části: v první se dozvíte, jak kurz Soul funguje, a naučíte se ho vést; druhá část bude vaším průvodcem po jednotlivých setkáních; a třetí část obsahuje přehledy lekcí
a doporučení k programu pro část POD POKLIČKOU, která se má konat během víkendu nebo dne mimo město.

JAK SE MODLIT ZA KURZ SOUL?

Bez Božího působení nebude mít kurz žádný dopad, takže dbejte na to, abyste věnovali hodně času modlitbě. Snažte se najít modlitební partnery i mezi svými věřícími přáteli nebo ve sboru, kteří se zavážou, že se budou před kurzem i během něho modlit.

  • Modlete se za přípravu přednášek – aby se věrně držely Božího slova, byly zajímavé a jasným způsobem nabídly mladým lidem výzvu.

  • Modlete se za vedoucí – aby byli dobře připravení a dávali „pozor na své jednání i na své učení“ (1. Timoteovi 4,16).

  • Modlete se za mladé lidi – aby jich přišlo hodně, aby Bůh prostřednictvím svého Ducha otevíral jejich oči, aby uviděli, kým je Ježíš, a aby jim Boží Duch dával touhu obrátit se a následovat ho.

Materiály kurzu

Autoři kurzu

První české vydání kurzu SOUL, který je určen mladé generaci. Anglické vydání tohoto materiálu upravili Tim Thornborough a Alison Mitchellová, a Nate Morgan Locke. Na prvním vydání se podíleli Barry Cooper, Matthew Seymour, Sam Shammas a Rico Tice ve spolupráci s Young Life (Spojené království). Na finální podobě tohoto kurzu měly podíl doslova stovky lidí a neocenitelnou zpětnou vazbu jsme obdrželi od tisíců vedoucích i mladých lidí, kteří kurz již používali dříve a laskavě se s námi podělili o své postřehy.

Zkušenost
Read More
Na konci kurzu SOUL mi přišla skvělá otázka: „Na kolik věříš, že Ježíš je Bůh?" Pro mě jako pro pastora bylo velmi přínosné slyšet, že některý mládežník věří, že Ježíš je Bůh na 30%, jiný na 50% apod. Přizpůsobili jsme kvůli tomu i zbytek vyučování. Lukáš Sztefek, pastor sboru SCEAV v Těrlicku
Zkušenost
Read More
Jsme Pánu vděční za to, že kurzy SOUL byly použity ve Slezské diakonii při Slezské církvi evangelické a.v. ve skupině 6 osob s mentálním postižením. V této skupině byla již jedna paní pokřtěna a minimálně další dva lidé se chtějí na křest připravit. David Pasz, pracovník pro duchovní službu Slezská Diakonie
Zkušenost
Read More
“Vynikající materiál pro vedoucí mládeže” Koupila jsem si tento kurz, abych ho mohla použít pro malou skupinu dospívajících, kteří se mnou studují Bibli. Všichni už o Ježíši slyšeli, ale je úžasné vidět, jak během sezení zjišťují, kým skutečně je. Materiál je kompletní, s nápady na aktivity se skupinami, kde se členové již znají, nebo pro ty, kteří se teprve seznamují. Videa jsou velmi dobře zpracovaná a jdou přímo k věci. Mariana P.
 

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Šárka Koníčková

Říkat mladým lidem o Ježíši Kristu je neuvěřitelná výsada       i obrovská zodpovědnost.
Je to neuvěřitelná výsada, protože všemocný Bůh nás poctil tím, že nás označuje za své „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při úkolu hledat a zachraňovat ztracené. Je to také obrovská zodpovědnost, protože můžeme být v pokušení evangelium „ředit“, takže nakonec nebude mít moc zachraňovat a nebude to vůbec žádné evangelium (Galatským 1,7). Naše evangelizace, obzvlášť ve vztahu k mladým lidem, kteří jsou snadno ovlivnitelní, musí být vždy opatrná, založená na modlitbě a věrná.

Kurz Soul je navržen tak, aby nechal evangelium vyprávět evangelium. Vás a vaše svěřence provede sedmitýdenní cestou Markovým evangeliem a umožní vám přijít na to, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamená následovat ho.

Napište mi své dotazy

    Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.