OBJEVOVÁNÍ UČEDNICTVÍ

PRO KOHO: pro následovníky Ježíše Krista

POČET SETKÁNÍ: 8

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: biblické studium – list Filipským, video, diskuse

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

PŘEHLED LEKCÍ

Lekce 1 Jistota v Kristu
Jistota v Kristu. Filipským 1,1 – 11
Lekce 2 Život v Kristu

Život v Kristu Filipským  1,12 – 26

Lekce 3 Společně v Kristu

Společně v Kristu Filipským 1,27 – 2,11

Lekce 4 Proměněni Kristem

Proměněni Kristem Filipským 2,12-30 

Lekce 5 Spravedliví v Kristu

Spravedliví v Kristu Filipským 3,1 – 9

Lekce 6 Poznání Krista

Poznání Krista Filipským 3-10- 4,1 

Lekce 7 Radost v Kristu

Radost v Kristu Filipským 4,2 – 9

Lekce 8 Spokojeni v Kristu

Spokojeni v Kristu Filipským  4,10 – 23

Jakou nejlepší lásku jste kdy poznali?

Kurz Objevování učednictví byl vytvořen tak, aby se Bible stala ústředním bodem uvažování o tom, co vše se pojí s životem Ježíšova učedníka. Členy vaší skupinky vezme na cestu tvořenou osmi setkáními, která vás seznámí s celým Pavlovým listem Filipským. Mohou v něm objevit, co to znamená následovat Ježíše Krista a jak bychom měli žít jako jeho učedníci v dnešní době. 

Jste spokojeni v každé situaci a za všech okolností? Jste si jisti svým spasením? Dokážete říct s přesvědčením: „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk“?

Pavlův list Filipským je plný výzev a ujištění – obzvlášť pro ty, kdo jsou stejně jako Filipští v křesťanském životě teprve na začátku.

Pomoci lidem porozumět, co to znamená následovat Ježíše Krista, je překvapivá výsada a velká zodpovědnost. Je to překvapivá výsada, protože se všemohoucímu Bohu zalíbilo nazvat nás svými „spolupracovníky“ (1. Korintským 3,9) při hledání a záchraně ztracených.

A je to velká zodpovědnost, protože se staráme o ty, kteří jsou „mladí“ ve víře, a vedeme je dál. Pán Ježíš dává všem, kdo by svedli jediného z „těchto nepatrných“ (Marek 9,42), jasné varování. Naše práce na vedení učedníků musí vždy být pečlivá, věrná a prostoupená modlitbami.

Materiály kurzu

Autoři kurzu

Anglické originály vyšly ve dvou verzích. Na prvním vydání spolupracovali Barry Cooper, Rupert Higgins, Sam Shammas a Katy Walon. Dále se na formování tohoto kurzu podílely doslova stovky lidí, formou zpětné vazby jak vedoucích, tak účastníků. Scénář k videím Objevování učednictví napsal Barry Cooper. Tento český překlad vychází z druhého anglického přepracovaného vydání.

Zkušenost
Read More
Objevování učednictví je cenným nástrojem, který křesťanům pomáhá pochopit, co to znamená následovat Krista. S touto sérií filmů, příručkami pro vedoucí a účastníky, dosahuje dokonalosti. Na filmy je radost se dívat a Barry Cooper vyniká jako poutavý průvodce, který nám pomůže porozumět Pavlovu dopisu Filipským a aplikovat jej na naše současné životy. (Sinclair B Ferguson, profesor teologie, Redeemer Seminary, Dallas)
Zkušenost
Read More
Kurz Objevování učednictví poskytuje prostor křesťanům, kteří prochází listem Filipským a učí se, jak dobré může být skupinové studium Bible. Je to způsob, jak porozumět Božímu slovu. Pomáhá také vytvořit si klidný čas během týdne. Videa ke kurzu jsou také skvělá. (Anička)
Zkušenost
Read More
Ja som vďačná za tie stretnutia, lebo mi priblížili nesmiernu Božiu moc a lásku, dobrotu a mudrost Božiu, ktorá sa prelina od Starého do Nového zákona. A mam radosť z modlitby ako rozhovoru z Bohom načúvanie jemu a tiež modlit sa z mocou Ducha svateho. Vdaka Pane, ze som mohla byt v tvojej škole. Amen. S láskou Darina a ďakujem za dobrých a ktorých som tam stretla. Darina Kováčová z Žitavan
 

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Martina Valchářová

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.Pavel tento dopis napsal skupině nových křesťanů, kteří žili ve Filipech. Chtěl jim připomenout dobrou zprávu, které uvěřili, pomoci jim vytrvat za obtížných situací a povzbudit je, aby nechávali evangelium zářit v každé části svého života. Díky tomu je list Filipským ideální knihou pro každého křesťana a obzvlášť pro ty, kdo ve svém životě s Kristem stojí teprve na počátku.

Napište mi své dotazy

    Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.