Zapojte se

Pomozte nám sdílet dobrou
zprávu o Ježíši v České
republice.

dary

Všechny aktivity, které pořádá PROMISE CZ jsou spojeny s výdaji a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s těmito aktivitami. Pokud vidíte smysl a přínos PROMISE CZ a těchto aktivit, můžete podpořit tuto službu také finančně. Budeme vděční za jakékoliv finanční dary. Dary nad 1000 Kč jsou odpočitatelnou položkou u daně z příjmu.

2400239730 / 2010 (Fio banka)

Mezinárodní platby
Adresa banky pro mezinárodní platby:
Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
IBAN: CZ6720100000002400239730
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Modlitby

V první řadě jsme si vědomi obrovské potřeby modlitební podpory. Služba, které se lidé v PROMISE CZ věnují, je zcela závislá na Boží milosti a Jeho působení. Víme, že jedině On se dokáže dotýkat lidských srdcí a jen On může dát, aby to, co lidé slyšeli a přijali, v nich zůstalo, bylo trvalé, rostlo a přinášelo ovoce. Uvědomujeme si také, že služba evangelizace a misie je velmi potřebná, chceme proto prosit našeho Pána o ochranu a vedení, abychom dále šli správným směrem a pracovali podle Boží vůle.

Zanechejte nám svůj email, na který vám budeme pravidelně zasílat aktuální modlitební náměty. Děkujeme.

Spolupráce

Hledáme dobrovolníky. Pokud chcete přispět svými schopnostmi a obdarováním prosím kontaktujte nás na tel. 721 862 150, nebo na E-mailu martina.valcharova@promisecz.org

Vedoucí kurzů

Editoři

Specialista korektury knih Ediční koordinátor Specialista distribuce objednávek

IT, grafici, tvůrci videí