Co je MyLife Workshop?

  • Během 6 setkání se podíváme na svůj život tak, jak jsme se na něj ještě nedívali.
  • MyLife Workshop osvětluje naši individuální jedinečnost, naše přání a historii světlých a temných stránek našeho života. Odkrytí těchto souvislostí zvýší kvalitu našeho života.
  • MyLife Workshop nám dává prostor se zastavit, vyhodnotit minulost, podívat se na dalších 5 – 10 let života a nabrat správný směr.

MyLife Mapa

  • MyLife Workshop je vytvořen tak, aby se postupně rozvíjel od jednoho setkání k dalšímu. Základem všech setkání je pracovní list „MyLife mapa“, která zobrazuje náš život. Ani průvodce kurzem ani účastníci sami předem nevědí, jak bude tato mapa nakonec vypadat – bude fascinující jako sám život.

Svět kolem nás trpí. Lidé zoufale potřebují Zachránce, ale mnozí umírají, aniž by poznali Ježíše.

 

Denně každý z nás potkává lidi, kteří hledají hlubší smysl života, naplnění a radost, které může dát pouze poznání Krista.

 

Kurz MyLife ukazuje na Krista přirozenou cestou skrze prozkoumání vlastního života a sebepoznání.

Použijte MyLife Workshop a sdílejte poklad evangelia jiným způsobem!

MyLife je vyzkoušeným a účinným nástrojem pro misii i pro zakládání sborů.

Můžete kurz vést

CO K TOMU POTŘEBUJETE?
1. Projít krátkým školením pro vedoucí kurzu

2. Zavázat se ke splnění podmínek autora kurzu

3. Zaplatit poplatek za licenci a materiály

Můžete se kurzu zúčastnit

CO K TOMU POTŘEBUJETE?
1. Buďte připraveni prozkoumat svůj život

2. Udělejte si na svůj život čas

3. Realizujte to, co jste objevili

PROTOŽE KAŽDÝ ŽIVOT JE JEDINEČNÝ

Autorem kurzu MyLife Workshop je Dr. Dietrich Schindler.

 

Bratr Dietrich je Američan německého původu, který prožil většinu života v Německu, kde zakládal sbory a později se stal vedoucím zakladatelů sborů.

 

Dále je autorem knih, řečníkem na konferencích a kazatelem. Je ženatý s Jan Carlou, mají tři dospělé děti.

 

Více… dietrichschindler.com