[vc_row][vc_column][vc_column_text]Proč bychom měli se skupinou mladých lidí vést kurz zaměřený na Markovo evangelium?

Všichni víme, že práce s mládeží je těžká. Lidé prožívají spoustu zranění, zklamání
a těžkostí. Nebylo by snazší nabídnout mladým lidem hry a zábavu a snažit se je oslovit,
až budou starší? Jenže pokud jim nabídneme jen zábavu, stačí si do té doby dávno najít
lepší zábavu jinde. Vždyť právě na to se zaměřuje svět!

Jako křesťané můžeme mladým lidem nabídnout něco mnohem hlubšího a lákavějšího
než zábavu, něco, s čím svět nemůže soupeřit. Můžeme jim říct evangelium – dobrou
zprávu o Bohu.

Když mladé lidi seznámíme s úplným evangeliem, může je Bůh radikálně a zázračně
změnit – navždy. Ačkoli snaha oslovit mladé lidi evangeliem o Ježíši Kristu a proškolit je,
aby se stali učedníky, může být těžká, je to také mimořádně radostný úkol – něco, čemu stojí za to věnovat život.

1. BŮH TOUŽÍ PO TOM, ABY HO MLADÍ LIDÉ POZNALI
Autor knihy Kazatel popisuje, jak vypadá život, když člověk pozná všechna možná
potěšení, ale vynechá Boha. Dochází k prostému závěru:

„Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství.“ (Kazatel 12,1)

Měli bychom pamatovat na svého Stvořitele, dokud jsme mladí. Někdy se na období
dospívání díváme jako na určité stadium, kterým lidé musejí projít, než se můžeme začít
snažit získat je pro Krista. Stačí nám, když těmito roky projdou, aniž by se dostali do příliš
mnoha malérů, a když pak ještě občas zajdou do shromáždění. Bůh ale chce, aby ho
mladí lidé znali a měli s ním živý vztah.

2. ČLOVĚK MŮŽE NEJLÉPE POZNÁVAT BOHA, KDYŽ JE MLADÝ
Autor knihy Kazatel říká, že je lepší poznat Boha, „než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: ‚Nemám v nich zalíbení‘“ (12,1).
Proč? Protože když člověk zná Boha od mládí, má až do smrti důvod, proč žít, a smysl
života. Žijeme život, který jsme měli žít. A ani Bůh nechce, abychom promarnili roky,
které nám dal. Chce, abychom je využili pro něj a radovali se z nich tím, že mu budeme
sloužit.

Velcí vedoucí bývali často formováni v době, kdy byli mladí. Král David Boha znal a sloužil
mu od mládí, Daniel následoval Boha od mládí a Timoteovi Pavel připomíná, že i on už
od mládí slýchal o Bohu.

Když Bůh zachrání mladého člověka, použije si jeho mládí k tomu, aby ho formoval,
tvaroval jeho charakter a postoje, utvářel z něj osobnost, která bude následovat Ježíše
po zbytek života – a která bude mít vliv na druhé a vést je k tomu, aby to dělali také.

Zamyslete se nad tím, jakou změnu může přinést to, když bude mladý člověk žít plně pro
Ježíše Krista: nad jeho svědectvím ve škole nebo na vysoké škole; nad všemi přáteli, které
může oslovit; nad tím, že může být solí a světlem pro ztracený svět. Dnešní mladí lidé
jsou sloužící a rostoucí křesťané zítřka a dokonce i vůdčí osobnosti budoucnosti.

Když budeme svůj život a energii investovat do mladých lidí, budeme investovat do těch,
kteří mají potenciál milovat Boha a přinášet mu slávu po celá další desetiletí.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”21007″ img_size=”large”][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1280″ screen_wide_spacer_size=”25″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”20″ screen_tablet_spacer_size=”10″ screen_mobile_spacer_size=”5″][vc_column_text]3. KDYŽ BUDEME ČEKAT, MŮŽE BÝT PŘÍLIŠ POZDĚ
Na konci 12. kapitoly nás autor knihy Kazatel nabádá, abychom pamatovali na svého
Stvořitele, „než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští
nad zřídlem“ (v. 6) a „prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej
dal“ (v. 7).

To jsou obrazy smrti. Neumírají ale jen staří lidé. Někdy umírají i mladí. A nakonec bude
smrti a Božímu soudu čelit každý – ať mladý, nebo starý.

Proto musíme mladým lidem říct evangelium, než bude příliš pozdě.

4. JE TO ČAS PRO HLÁSÁNÍ EVANGELIA
Statistiky (hlavně z USA) ukazují, že až 85 % všech křesťanů říká, že se pro Krista rozhodli
ve věku mezi 4 a 14 lety. Dalších 10 % říká, že svůj křesťanský život začali ve věku 15 až
30 let. To znamená, že evangelium více působí na mladé lidi a studenty než na kteroukoli
jinou věkovou skupinu. Někteří evangelisté tomu říkají „okno 4-14“.
To znamená, že jako vedoucí mládeže stojíte před nejúčinnější příležitostí pro evangelizaci,
kterou kdy budete mít. Využijte ji dobře!

5. JE TO PŘÍKAZ PŘÍMO OD PÁNA JEŽÍŠE
Ježíš přikázal svým následovníkům, aby šli do světa a získávali učedníky ve všech
národech (Matouš 28,19-20). Tento úkol zahrnuje i mladé lidi. Všimněte si, že naším
cílem není jen říct evangelium a pak jít dál. Naším úkolem je vychovávat učedníky, stejně
jako vychovával učedníky Ježíš. Trávil s nimi čas, učil je, probíral s nimi různé otázky
a povzbuzoval je, když v něj začínali věřit. Stejným způsobem to máme dělat my.

PROTO…PŘEDSTAVTE JIM JEŽÍŠE

Právě jsme vydali novou sérii kurzů Objevování křesťanství pro mládež SOUL, která je určená věkové skupině 15+. Mladí lidé tak v 7 setkáních mohou objevit, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamení Jej následovat.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ult_buttons btn_title=”Zjistit více o kurzu SOUL” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fpromisecz.org%2Fsoulok%2F|title:SOUL||” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#bd081c” btn_title_color_hover=”#ffffff” btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *