OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ

PRO KOHO: pro hledající i křesťany 

POČET SETKÁNÍ: 7

POČET ÚČASTNÍKŮ: libovolný

FORMA: krátké filmy, biblický text a diskuze

VEDENÍ SKUPINKY: jednoduché

PŘEHLED LEKCÍ

Lekce 1 Dobrá zpráva
Křesťanství je o Kristu. Marek 1,1 – 3,6
Lekce 2 Totožnost

Ježíš je Kristus (Boží jediný vyvolený Král) a Boží Syn. Marek 4,35-41 Marek 3,7 – 5,43

Lekce 3 Hřích

Ježíš přišel, aby vyléčil problém našeho srdce – hřích. Marek 2,1-12 Marek 6,1 – 8,29

Lekce 4 Kříž

Ježíš zemřel, aby nás zachránil z hříchu tím, že na sebe vzal trest, který jsme si zasloužili my. Marek 8,22-33 Marek 8,30 – 10,52

Lekce 5 Vzkříšení

Vzkříšení dokazuje, že Bůh přijal výkupné, které Ježíš zaplatil, že smrt byla poražena a že Ježíš se znovu vrátí, aby všechny soudil. Marek 14,27-31 Marek 11,1 – 13,37

Lekce 6 Milost

Ježíš zemřel, aby nás usmířil s Bohem, zachránil nás z hříchu tím, že na sebe vzal trest, který si zasloužíme my. To je milost – Boží nezasloužený dar pro nás. Marek 10,13-16 Marek 14,1 – 16,8

Den mimo město

1. Rozsévač. Musíme Ježíši naslouchat a jednat podle toho, co slyšíme.2. Jakub a Jan. Následování Ježíše stojí na službě, ne postavení. Musíme prosit Ježíše o slitování, ne o odměnu.3. Král Herodes. Odmítnutí Ježíšova volání, abychom činili pokání a věřili, bude nakonec znamenat to, že nás odmítne Ježíš. Marek 4,1-9 a 13-20

Lekce 7 Pojď zemřít
Ježíšův následovník musí „zapřít sám sebe a vzít svůj kříž“. To, čeho se vzdáme, se však nedá srovnat s tím, co získáme. Marek 1,14-15

Jakou nejlepší zprávu jsi kdy slyšel?

Objevování křesťanství seznamuje účastníky s Ježíšem a je plně založeno na Markově evangeliu. 

Kurz Objevování křesťanství vám dává možnost zamyslet se nad velkými otázkami života a poznat život toho, kdo je podstatou křesťanské víry – Ježíše Krista. Příručka pro vedoucí je nezbytnou pomůckou pro vedení všech sedmi lekcí kurzu Objevování křesťanství, ať už se ho účastní dva lidé nebo dvě stě návštěvníků.

  • Naučíte se vysvětlovat křesťanské poselství pomocí Markova evangelia.
  • Prostudujete spolu se členy skupiny jednotlivé lekce.
  • Budete moci odpovídat na těžké otázky.

 

Když budou mít lidé možnost shlédnout videa, seznámit se s křesťany a společně číst Markovo evangelium, objeví Ježíšovu totožnost, poslání a povolání: kdo je, čeho dosáhl a co to znamená jej následovat. Kurz Objevování křesťanství pomáhá lidem objevit tu nejlepší zprávu, jakou kdy slyšeli.

Co z křesťanství dělá „dobrou zprávu“?

Je to poznání, že ačkoli jsme se vzbouřili proti Bohu a zasloužíme si jeho trest, Bůh nás miluje. Láskou, která nám umožňuje najít smíření s Bohem a věčně se radovat z jeho přítomnosti. 

Kurz Objevování křesťanství od svého prvního vydání v roce 2001 oslovil již stovky tisíc lidí na celém světě a byl přeložen do více než šedesáti jazyků. Doufáme, že díky Boží milosti pomůže i vám.

Materiály kurzu

Autoři kurzu

S Pánovou pomocí vytvořili Rico Tice a Barry Cooper ve Velké Británii kurz Objevování křesťanství. CEM - Christianity Explored Ministries - Služba Objevování křesťanství vydává pro křesťanské církve a organizace po celém světě materiály, které jasně a zřetelně vysvětlují křesťanskou víru na základě Bible.

Zkušenost
Read More
Kurz Objevování křesťanství považuji za “Velké požehnání” – je tím, co mnoho našich církví potřebuje – mostem mezi příchodem do církve a odevzdáním se Kristu. Tento úžasný kurz používáme v našem sboru po mnoho let k tomu, abychom lidem představili Krista. Použijte a sdílejte tento skvělý nástroj! (M. Campbell​)
Zkušenost
Read More
"Děkuji Pánu Bohu, že jsem na své cestě ke Kristu (možná přesněji s Kristem) potkal také kurzy Objevování křesťanství a Objevování učednictví. Pomohly mi naplno si uvědomit, že dobrá zpráva o našem vykoupení a naději je tu opravdu pro všechny a že její sdílení s ostatními, bez ohledu na denominaci, je okamžikem, kdy se stáváme „kristovci“. Přijmout křest v dospělosti pro mě znamenalo ve svém srdci nalézt Boží lásku a odpuštění." Bohumír Večerek (člen staršovstva ČCE Nový Jičín)
Zkušenost
Read More
U nás ve sboru v Hrabové nebylo biblické vyučování mimo nedělní bohoslužby 10 let a jsme moc vděční, že s kurzy Objevování křesťanství se lidé začali scházet a přemýšlet o Bohu a o Bibli. V kurzu máme i 6 lidí, kteří Pána Boha hledají. Je to zároveň velkým povzbuzením pro lidi ze sboru i staršovstvo. Kurzy vnímám jako klíčovou aktivitu pro sbor, který by jinak skomíral. (Jan Hudec, farář ČČE Hrabová)
 

Máte zájem nebo dotaz?

Koordinátor kurzu
Martina Valchářová

Kurz Objevování křesťanství vám dává možnost zamyslet se nad velkými otázkami života a poznat život toho, kdo je podstatou křesťanské víry – Ježíše Krista.

Objevování křesťanství seznamuje účastníky s Ježíšem a je plně založeno na Markově evangeliu.
V průběhu kurzu se budeme zabývat třemi otázkami, které jdou přímo k jádru křesťanství.
KDO JE JEŽÍŠ?
ČEHO DOSÁHL?
JAK BYCHOM NA TO MĚLI REAGOVAT?

Tento kurz pomáhá lidem objevit tu nejlepší zprávu, jakou kdy slyšeli. 

Napište mi své dotazy

    Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.