Objevování křesťanství – videa ke kurzu (2. vydání)

JAKOU NEJLEPŠÍ ZPRÁVU JSI KDY SLYŠEL?

Autoři: Rico Tice a Barry Cooper

 

Pak ale můj bratr udělal něco, co začalo měnit způsob, jakým jsem uvažoval o křesťanství. Otevřel Bibli a ukázal mi první větu knihy zvané Marek. Ta věta zní: „Počátek evangelia Ježíše Krista…“ Řekl mi: „Rico, ty prostě nechápeš, co je podstatou křesťanství. Myslíš si, že jde o kostely, pravidla a potřebu zahodit mozek do koše… a nechat si zkazit všechnu zábavu. Ale o to tady přece nejde,“ vysvětloval. „První věta Markovy knihy říká, že křesťanství je o Kristu.

(Rico Tice, video k 1. lekci)

 

Rok vydání: 2020 – NOVÉ VYDÁNÍ!

Obsah: 10 videí + 2 trailery, celkem 145 min.

Formáty: soubory AVI a MP4, HD 1920 x 1080

Flash disk: 16 GB, USB 3.0 přepisovatelný

Dostupnost: na skladě

Doprava: paušální sazba 110 Kč

400 

Více informací

Nová videa ke kurzu Objevování křesťanství provádějí účastníky hlavními tématy, které odpovídají na životní otázky: Kdo je Ježíš? Proč přišel? A co to znamená jej následovat? Videa prezentuje autor kurzu Rico Tice svým působivým, bezprostředním a často i humorným stylem. Používá při tom biblické texty z Markova evangelia a mnoho obrazů z běžného života. Pro usnadnění vaší přípravy na jednotlivá setkání naleznete přepis videí v Příručce pro vedoucí.

Video k první lekci můžete shlédnout zde.

SEZNAM VIDEÍ:
1. lekce – Dobrá zpráva (11:16)
2. lekce – Totožnost (17:56)
3. lekce – Hřích (13:51)
4. lekce – Kříž (17:27)
5. lekce – Vzkříšení (13:43)
6. lekce – Milost (17:03)

Den mimo město:
1. část – Rozsévač (12:50)
2. část – Jakub a Jan (10:50)
3. část – Herodes (13:34)

7. lekce – Pojď zemřít (13:49)

Trailer pro vedoucí (01:36)
Trailer pro účastníky (01:13)