Nástroje pro misii
a evangelizaci

Pomáháme křesťanům
v šíření evangelia

Naše online kurzy

Najděte kurz ve svém okolí

pro vedoucí

Jsme tým nadšených lidí pro misii a evangelizaci s touhou pomáhat křesťanům v misijních aktivitách.

VÍTEJTE V TÝMU

Je skvělé, že jste s námi!

Pomáhat lidem aby uslyšeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu je velkým posláním a výsadou.

Tato sekce je navržena tak, aby vám v tom pomohla, ať už používáte Objevování křesťanství, Objevování učednictví, či jiný z našich kurzů.

Jsme tu, abychom vám pomohli při sdílení té nejlepší zprávy, největšího daru a největší lásky.

V PROMISE CZ vám chceme pomoci sdílet dobrou zprávu o Ježíši Kristu.

E-SHOP

o nás

Jsme tým nadšených lidí pro misii a evangelizaci s touhou pomáhat křesťanům v misijních aktivitách.

naše mise

Naše služba se dělí do tří základních oblastí:

1. Zprostředkování nástrojů pro šíření evangelia
V rámci této oblasti se věnujeme podpoře misijně učednických skupinek (Objevování křesťanství, Objevování učednictví, Objevování života, Objevování naděje, MyLife workshop) a zprostředkování krátkodobých zkušeností s misií (Impuls týdny).

2. Motivace a příprava k šíření evangelia
Organizujeme Impuls festival, Impuls Draft Camp, školení k jednotlivým nástrojům pro šíření evangelia.

3. Podpora šíření evangelia na internetu
Provozujeme webové stránky pro hledající v České republice. Náš projekt, HledamBoha.cz se rozrostl do samostatné organizace.

Dále podporujeme misijně-učednické skupinky
Překládáme pro vás z angličtiny materiály k evangelizačním a učednickým kurzům. Dále je pak vydáváme a zajištujeme jejich distribuci. Školíme vedoucí skupinek a modlíme se za ovoce naší společné služby.

„A co jsi přede mnou slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou učit zase jiné.“(2. Tim. 2,2)

 

2011

Založení mezidenominačního občanského sdružení PROMISE jako Platformy pro misii a evangelizaci

Občanské sdružení „PROMISE – Platforma pro misii a evangelizaci" vzniklo v roce 2011 na základě Božího povolání a společného poslání jeho zakládajících členů, které je dodnes aktuální: „Podporujeme misijní a evangelizační působení za účelem vzniku funkčních společenství věřících lidí zejména na nových místech v ČR, kde dosud taková společenství nejsou.“

Počátek projektu HledamBoha.cz. První kroky PROMISE směřovaly k vytvoření projektu internetových stránek pro nevěřící HledamBoha.cz. Daniel Chlebek se ujal vedení projektu a jeho žena Kristina měla na starosti vedení e-koučů, kteří pomáhají hledajícím najít Pána Boha.

2012

Počátek kurzů Objevování křesťanství. V roce 2012 PROMISE rozšířila své působení a zastřešila projekt kurzů Objevování křesťanství. Tyto kurzy pomocí studia Markova evangelia vedou hledající k poznání Ježíše Krista.

2013

Zahájení Impuls festivalu a Impuls týdnů. První Impuls festival jako mezidenominační víkendová akce povzbuzující křesťany k evangelizaci a misii. Na tuto akci navázaly Impuls týdny pořádané v různých městech po celé ČR. Křesťané tak byli vedeni, aby v rámci Impuls týdnů šířili dobrou zprávu v ulicích měst a zvali zájemce na navazující programy. PROMISE v rámci svých projektů zapojila do služby stovky dobrovolníků a také krátkodobých spolupracovníků.

2014

Počátek kurzů MyLife Workshop. Organizace, již pod novým názvem PROMISE CZ, z. s., se dále rozvíjela a začala pořádat a školit kurzy MyLife Workshop, které účastníkům otevírají nový pohled na vlastní život, tak jak se na něj ještě nikdy nedívali. Během 6 setkání dávají příležitost se v životě zastavit, vyhodnotit minulost a rozhodnout se, jakým směrem se chci vydat do budoucna.

KAM SMĚŘUJEME?

Jako PROMISE CZ tak společně jdeme za jednotnou vizí: 

Toužíme vidět Českou republiku celou prodchnutou živými rostoucími společenstvími a sbory, které využívají veškeré dostupné zdroje a způsoby k představení radostné zprávy o záchraně v Ježíši všem hledajícím.

Naší touhou je tak vidět na místech, kde nejsou společenství, skupinky věřících lidí, kteří se společně modlí, studují Boží slovo a snaží se oslovit nevěřící lidi ve svém okolí do té míry, že rostou a integrují se jako sbor (jedné z existujících křesťanských církví) do těla Kristova. Stejně tako toužíme vidět všechny stávající sbory jako živá a rostoucí společenství.

náš tým

PROMISE CZ je tým lidí nadšených pro misii a evangelizaci s touhou pomáhat ostatním křesťanům v misijních aktivitách.

 

PROMISE CZ je tým lidí z různých denominací jdoucí za jedním Velkým posláním: „…Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Mt 28:18-20)

Martina Valchářová

Vydávání materiálů
martina.valcharova@promisecz.org
+420 721 862 150

Jiří Pospíšil

Projekt MyLife Workshop jiri.pospisil@promisecz.org
+420 739 600 008

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D.

Projekt Objevování křesťanství
sarka.konickova@promisecz.org
+420 730 107 662

Jiří Král

Lektor a školitel vedoucích kurzů
jiri.kral@promisecz.org

Mgr. Kristina Chlebková

Člen revizní komise PROMISE CZ

Bc. Marek Schulhauser

Člen revizní komise PROMISE CZ