Objevování učednictví – Příručka pro účastníky

NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA. CO TO ZNAMENÁ?
Autor: Barry Cooper

 

Jste spokojeni v každé situaci a za všech okolností? Jste si jisti svým spasením? Dokážete říct s přesvědčením: „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk“?

 

Objevování učednictví je osmitýdenní kurz zaměřený na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom následovali Ježíše Krista celým srdcem. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si témata rádi „osvěžili“. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.

 

Rok vydání: 2018
Počet stran: 80
Rozměr: 152 x 230 mm
Dostupnost: na skladě
Doprava: paušální sazba 110 Kč

80 

Více informací

Příručka pro účastníky provede členy vaší skupinky studiem listu Filipským, aby objevili, co znamená následovat Ježíše Krista, co nám to přináší a jak bychom měli žít jako jeho učedníci v dnešní době. Ke každé lekci obsahuje shrnutí předchozího tématu, otázky k diskusi, hlavní myšlenky z videa a dostatek místa na psaní poznámek.

Příručka pro účastníky obsahuje na každý týden samostatné domácí studium Bible.

Video k první lekci kurzu můžete shlédnout zde.

STRUKTURA KURZU:
1. lekce – Jistota v Kristu
2. lekce – Život v Kristu
3. lekce – Společně v Kristu
4. lekce – Proměněni Kristem
5. lekce – Spravedliví v Kristu
6. lekce – Poznání Krista
7. lekce – Radost v Kristu
8. lekce – Spokojeni v Kristu