SOUL – Průvodce pro vedoucí

SEDMITÝDENNÍ SEZNÁMENÍ S JEŽÍŠEM PRO MLADÉ
Autor: Nate Morgan Locke

 

Co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své DUŠI uškodí? (Mk 8,36, ČSP)
What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his SOUL? (Mk 8,36, NIV)

 

Kurz SOUL je obdobou základního kurzu Objevování křesťanství upravenou pro mladou generaci. Jeho cílem je seznámit účastníky s dobrou zprávou o Ježíši. Pomocí tvořivé směsi biblických studií, přednášek, videí, aktivit a diskusí umožní skupině mladých lidí (15+) projít celé Markovo evangelium. Budou objevovat Ježíšovu totožnost, jeho poslání a povolání pro jejich život – kým Ježíš je, co přišel udělat a jak bychom měli odpovědět.

 

Tento kurz pochází z dílny organizace Christianity Explored Ministries a jeho obsah čerpá ze zkušeností vedoucích mládeží po celém světě, kteří spolu s mladými lidmi používali tento materiál a umožnili jim setkat se s evangeliem o Ježíši Kristu.

 

Rok vydání: 2018
Počet stran: 194
Rozměr: 152 x 230 mm
Dostupnost: na skladě
Doprava: paušální sazba 110 Kč

250 

Kategorie

Více informací

 

Průvodce pro vedoucí kurzu SOUL obsahuje všechno, co budete k vedení potřebovat. Je rozdělen na tři části. V první se dozvíte, jak kurz funguje, a naučíte se ho vést. Druhá část bude vaším průvodcem po jednotlivých setkáních. Naleznete v ní především otázky a odpovědi k biblickým textům, ale také aktivity zaměřené na objevování, hry a další tipy.

Třetí část obsahuje program POD POKLIČKOU, který se probírá během víkendu nebo jednoho dne mimo město. V přílohách naleznete také texty přednášek, které můžete použít místo videí, a odpovědi na některé záludné otázky ohledně křesťanské víry a Markova evangelia.

Video k první lekci můžete shlédnout zde.

STRUKTURA KURZU:
1. lekce – Křesťanství je Kristus
2. lekce – Totožnost
3. lekce – Poslání
4. lekce – Kříž
5. lekce – Vzkříšení
6. lekce – Milost

POD POKLIČKOU:
1. část – Duch Svatý
2. část – Církev
3. část – Rozhovor

7. lekce – A co s tím?