Videa ke kurzu Objevování života – zasíláme v elektronické podobě

300 

Více informací

Kurz Objevování života obsahuje pro každou lekci dva filmy.

Co je cílem filmu 1?

První filmy nemají převypravovat biblické příběhy. Jsou to samostatné příběhy, které mají vytvořit jakýsi „nátanovský okamžik“.

Co je cílem filmu 2?

Druhý film představuje učení, které má za cíl srovnat biblického Boha s „bohy“, kterým dáváme svůj život místo něj. Zkoumáme svou intenzivní touhu po štěstí a ukazujeme, jak je tato touha nakonec naplněna v Ježíši Kristu.

 

V 2. Samuelově 12 je Nátan prorok, který konfrontuje krále Davida s vraždou a cizoložstvím, jichž se dopustil. Vzpomeňte si ale, jak to Nátan dělá. Místo aby králi rovnou řekl: „Hrubě jsi zhřešil proti Hospodinu! Čiň pokání!“ jde na to ze zcela jiné a velice efektivní strany. Vypráví Davidovi příběh. Příběh v Davidovi vyvolá silné emoce: sympatii s nevinnou postavou příběhu a hněv vůči viníkovi. Když Nátan příběh dovypráví, řekne Davidovi: „Víš, kdo je ten člověk, na kterého se tak zlobíš? Ty. Ty jsi ten muž!“ (viz 2. Samuelova 12,7). Davida to okamžitě hluboce zasáhlo a donutilo činit pokání – protože mu příběh umožnil vidět jeho jednání z jiného úhlu pohledu.

To je společný cíl obou filmů. První vypráví příběh, který – jak doufáme – divákovi umožní vidět věci z jiného úhlu pohledu. Druhý film používá tento příběh k tomu, aby divákovi jasně ukázal biblickou pravdu a pomohl mu ji pochopit.

V každé lekci má film 1 pomoci vytvořit „nátanovský okamžik“, který povede k úvodní diskusní otázce.

1. Předehra | Krátký přehled šesti příběhů, které budeme společně sledovat v rámci kurzu Objevování života. Je to také úvod k první otázce: Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dát?

2. Hotel | Koloniální Indie. Pohled holčičky na jejího nejlepšího kamaráda se nečekaně a navždy změní. Jak vidíte Boha v současné době a jak jste k této představě dospěli?

3. Zlato | Kalifornská zlatá horečka. Zlatokop riskuje život při hledání zlata. Co vám pomáhá vytrvat v těžkých situacích?

4. Trávník | Předměstí. Muže zaujme reklama vysílaná pozdě v noci a má pocit, že jeho život bude úplný jen v případě, že bude mít dokonalou zahradu. Co je vaším „kdyby“?

5. Gejša | Období Edo. Žena opouští manžela a rodinu, protože doufá, že najde více vzrušující život. V čem hledáte naplnění v životě vy?

6. Celebrita | Los Angeles. Hollywoodská herečka má všechno, ale něco není v pořádku. Ztráta čeho by ve vás vyvolala pocit, že život nestojí za to žít?

7. Vesmír | Na oběžné dráze nad zemi. Astronaut na kosmické stanici přemýšlí o životě, zatímco se kolem něj rozpadá stanice. Jaký nejlepší dar by vám Bůh mohl dát?

Co je cílem filmu 2?

Druhý film představuje učení, které má za cíl srovnat biblického Boha s „bohy“, kterým dáváme svůj život místo něj. Zkoumáme svou intenzivní touhu po štěstí a ukazujeme, jak je tato touha nakonec naplněna v Ježíši Kristu.

Přehled filmů: