NOVINKA: Objevování života – příručka pro účastníky

80 

Více informací

JAKÝ NEJLEPŠÍ DAR BY VÁM BŮH MOHL DÁT?

Kurz Objevování života je o hledání štěstí.

Všichni chceme být šťastní. 

Během následujících sedmi lekcí budeme přemýšlet o různých způsobech, jakými se snažíme najít štěstí, a položíme si otázku, jestli ho hledáme na správném místě.

Kurz Objevování života pomáhá lidem odhalit, pro co opravdu žijí, a ukazuje, jak Bůh v Kristu naplňuje naši nejhlubší touhu po štěstí.