Do online kurzu Objevování učednictví, který probíhá na Zoomu, se můžete zaregistrovat zde.

Pozvánka ke stažení zde.

Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící, kteří právě dokončili kurz Objevování křesťanství nebo podobný evangelizační kurz.

Témata kurzu

  1. 18. 1. Jistota v Kristu
  2. 25. 1. Život v Kristu
  3. 1. 2. Společně v Kristu
  4. 8. 2. Proměněni Kristem
  5. 15. 2. Spravedliví v Kristu
  6. 22. 2 Poznání Krista
  7. 1. 3. Radost v Kristu
  8. 8. 3. Spokojeni v Kristu

Jak dlouho kurz trvá?

Kurz trvá 8 týdnů. Jedno setkání je plánováno na 1,5 hodiny.

Jak bude vypadat harmonogram setkání?

19:00 přivítání a rozdělení do skupin
19:05 rozhovor nad textem z listu Filipským
20:30 rozloučení a neformální rozhovory s účastníky

Příručka ke kurzu bude účastníkům zaslána formou pdf. V tištěné formě je ji možno koupit.

Kurz je zdarma.

Těšíme se na Vás 🙂

tým PROMISE CZ

Kurzy Objavovania kresťanstva budú prebiehať v tejto online miestnosti.

Pozvánka na stiahnutie tu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz Objavovanie kresťanstva je pre každého, kto chce v neformálnej atmosfére v skupine iných ľudí lepšie spoznať, preskúmať a zistiť, čo je kresťanstvo. Nezáleží na tom, či už máte z minulosti skúsenosti s kostolom, kresťanmi, Bibliou, alebo nie, tento kurz je pre vás. Každý je vítaný – do vytrvalého a oddaného člena cirkvi až po presvedčeného ateistu. Rešpektujeme pôvod každého, jeho kultúru aj vieru. O sebe nám môžete povedať toľko, koľko uznáte za vhodné. Nikto vás nebude no ničoho nútiť.

Ako program vyzerá?

Na začiatku kurzu sa najprv porozprávame v uvoľnenej atmosfére. Po krátkej diskusii nad témou z minulého týždňa si účastníci vypočujú hlavnú tému, ktorá bude predstavená krátkym videom. Po tej je čas na diskusiu v skupine, pýtanie sa a hľadanie odpovedí. Stretnutie končí približne po 2 hodinách. Pokiaľ by ste chceli diskutovať dlhšie, je to samozrejme možné.

Ako dlho kurz trvá?

Kurz trvá 7 týždňov. Jedno stretnutie je naplánované na 2 hodiny. Na konci by sme radil spravili spoločný víkend s čítaním Biblie, pokiaľ to dovolí aktuálna situácia v ČR a SR.

Ako bude vyzerať harmonogram stretnutia?

18:30 začiatok, neformálny rozhovor

19:15 rozhovor nad textom z evanjelia

19:45 sledovanie videonahrávky

20:00 rozhovor nad témou lekcie

20:30 rozlúčenie a neformálne rozhovory s účastníkmi

Ako sa líši kurz OK od ostatných kurzov?

Kurz Objavovanie kresťanstva sa líši tým, že sa zameriava na Markovo evanjelium a kladie špeciálny dôraz na to, kým je Ježiš, aké boli jeho ciele a čo znamená Ho nasledovať. OK sa nesnaží pokryť celú šírku tém o kresťanstve, preto je hlbší a cielený na otázky učenia o Kristovi a obrátenie sa k Nemu. Ja rozdiel od iných kurzov dáva účastníkom väčšiu slobodu, napr. modlitba nie je súčasťou stretnutia a snaží sa vychádzať iba z textu, ktorý študujeme, preto je kurz jednoduchší a veľmi zrozumiteľný. Dáva príležitosť účastníkom sa vopred pripraviť na otázky a po celú dobu účastníci vedia, čo sa bude preberať a kde sa nachádzajú vďaka prehľadne spracovanej príručke.

Príručka ku kurzom bude účastníkom zaslaná formou pdf. Na vyžiadanie tiež v tlačenej forme.

Pre správne pochopenie kurzu je dôležité, aby ste sa zúčastnili minimálne 6 zo 7 stretnutí

Kurz je zadarmo.

Tešíme sa na Vás.

Nové kurzy Objevování křesťanství vznikají navzdory vyhlášenému nouzovému stavu v ČR.

Lucie z Babic u Prahy se rozhodla se svým manželem uspořádat kurz Objevování křesťanství pro svou maminku, která u nich aktuálně bydlí kvůli nouzovému stavu. K jejich studiu se připojí přes Skype kamarádka ze Švýcarska. Začínají tento týden.

Podobně Lída ze Zábřehu, ačkoliv již uspořádala 4 setkání ve skupince, se rozhodla, že skupinku povede dál online přes Skype. První online setkání se uskuteční tento týden. S online setkáváním souhlasili všichni účastníci s výjimkou jedné paní pokročilejšího věku, která neumí používat Skype, ale i ta chce dále studovat Markovo evangelium a Lída jí povede po telefonu.

Jirka vedoucí skupinky studentů v Olomouci se rozhodl se svými studenty setkávat online přes Skype a zaškolit je na nové materiály biblického studia pro hledající Slovo jeden jednomu. 

Prosíme o modlitby 

Prosíme o modlitby za všechny kurzy. Chválíme Pána Boha za to, že navzdory nouzovému stavu způsobeného šířením nemoci Covid-19 může znít dobrá zpráva v ČR dalším lidem.

Aktuálně pracujeme na online příručce pro účastníky v pdf. Vedoucí tak bude moci nasdílet příručku účastníkům online. Budeme rádi za Vaše modlitby.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Boží ochranu v této době

Šárka Koníčková

V neděli 15. 9. 2019 proběhne prezentace Objevování křesťanství ve sboru Církve bratrské v Berouně ( Tylově 273/8, Beroun). V odpoledních hodinách od 13:00 do 16:00 bude ve stejných prostorách uspořádáno školení pro zájemce o vedení kurzu. Jste srdečně zváni.

Dnes jsem po dlouhé době mluvila s Romanem a on mi jen tak mimochodem prozradil, že letos na konci školního roku pokřtili prvního z mužů bez domova z kurzů Objevování křesťanství a druhý bude křtěn v září. Chvála Pánu Bohu za to.

Přečtětě si jeho svědectví.

První kurz Objevování křesťanství pro lidi bez domova

Roman Cimbulka

Od 3. 2. do 22. 6. 2016 probíhal v rámci Sboru Církve bratrské v Táboře kurz „Objevování křesťanství“. Kurz pořádal náš sbor pro muže bez domova, kteří přicházejí do našich shromáždění – zúčastňovalo se jich 6-8.  Byl to asi spíše netypický kurz.

Kurz probíhal v salonku restaurace „Braník“ přes oběd vždy ve středu jednou za 14 dní (setkání trvalo asi 2 hodiny).  Probíralo se Markovo evangelium a hlavními směry byli otázky „Kdo je Ježíš?“ „Proč Ježíš přišel? a „Jak to souvisí s našimi životy?“

Vždy jsme pouštěli video a na začátku a na konci setkání diskutovali, také odpovídali na dotazy a otázky. Některá témata jsme museli zjednodušovat, aby jim naši účastníci rozuměli. Každý dostal vytištěné Markovo evangelium a kdo chtěl i Nový zákon. Příliš se nedařilo motivovat tyto muže bez domova k osobnímu čtení Markova evangelia, většinou přišli nepřipraveni a pokud četli z Bible, tak něco jiného.

Na závěr kurzu jsme promítali ve sboru film „Opři žebřík o nebe“ o službě slovenského katolického faráře Mariana Kůfy lidem bez domova, a v závislostech.

Snažili jsme se srozumitelně předat evangelium i s nároky na život. Cílem bylo pomoci k pochopení evangelia a k zodpovědnému rozhodnutí pro změnu života s Boží pomocí.

Viděli jsme, jak jasné Boží slovo, jako na obě strany broušený meč, každého účastníka někam posunulo, některé blíže k Bohu a k naději, jiné dále od zodpovědného přístupu a dokonce i do větších problémů. Výsledek je vidět i v našich shromážděních, kam většina účastníků kurzu dochází. Po několika měsících zůstalo věrných 5 účastníků.

Během kurzu i po jeho skončení jsme se snažili prakticky pomoci každému jednomu z účastníků. Jeden absolvoval program organizace Teen Challenge, další dostal vybavení do startovacího bytu, snažíme se pomoci i finančně, jeden účastník se přestěhoval ze zdravotních důvodů zpět za svou rodinou do zahraničí.

Velice děkujeme sboru, za finanční podporu, také za modlitby. Kurz připravoval tým šesti vedoucích.

Kurz „Objevování křesťanství“ byl pro nás dobrým nástrojem, z kterého jsme mohli vycházet a přinášet účinně evangelium těmto lidem na spodku společenského žebříčku.

Kurz Objevování křesťanství a biblické hodiny v ubytovně v Klokotech

Roman Cimbulka

Druhý kurz „Objevování křesťanství“ probíhal od 15. 2. do 26. 4. 2017. Po zkušenostech z předcházejícího roku jsme se snažili, aby setkání bylo každý týden. Kurz pořádal náš sbor pro lidi bez domova, kteří dočasně žijí v ubytovně v Klokotech. Je to bývalá hospoda, předělaná nedávno na ubytovnu, kde bydlí asi 50 lidí, často v zoufalých podmínkách, dokonce i rodiny či matky s dětmi. Do tohoto místa nás pozval bratr z Apoštolské církve, který sem takřka denně obětavě dochází a obětavě slouží těmto lidem. S ním jsme spolupracovali již na prvním kurzu.

Kurz probíhal většinou v jídelně, která je v přízemí ubytovny, kde bylo možno promítat video, a zúčastňovalo se proměnlivě 6-10 lidí. Někdy byli účastni i děti. Často lidé nakoukli, chvíli postáli a zase odešli. Nejvíce lákal lidi z ubytovny zvuk kytary a zpívaných písní. Opět se probíralo Markovo evangelium a hlavními směry byli otázky „ Kdo je Ježíš?“ „Proč Ježíš přišel? a „Jak to souvisí s našimi životy?“ Součástí kurzu bylo i občerstvení, které připravovali sestry ze sboru. Místní lidé z ubytovny vždy uvařili čaj. Dva muži začali chodit na nedělní shromáždění do našeho sboru. Jeden je ze zdravotních důvodů hospitalizován v nemocnici a jedná s o jeho umístnění do domova důchodců.

Protože byl zájem, od května 2017 pokračujeme nyní jednou měsíčně v jednoduchých Biblických hodinách, kde se snažíme jednak přinášet evangelium a jednak prohlubovat víru těch, kteří již vírou na evangelium reagovali.

Výzva pro lidi, kteří se věnují práci s lidmi bez domova.

Kéž tak Romanovo svědectví může posloužit jako inspirace pro mnohé další, kteří slouží lidem bez domova.

XcamP byl pro nás velkým povzbuzením. Setkali jsme s mnoha lidmi, kteří měli zájem pořádat kurzy. V neděli odpoledne pak proběhla prezentace s upoutávkou na SOUL. Zvali jsme účastníky na pondělní workshop. Pro velký zájem účastníků, kteří během odpoledne ještě pracují, byl workshop natáčen a věříme, že se tak dostane k co nejvíce lidem. Jirka Král se na něm podělil o své dlouholeté zkušenosti s pořádáním kurzu Objevování křesťanství. Díky grantu, který Jirka získal, účastníci workshopu dostali zdarma Průvodce pro vedoucí kurzu SOUL. Děkujeme za Vaši účast. Připojte se s námi k modlitbám za nové vedoucí.

Proč bychom měli se skupinou mladých lidí vést kurz zaměřený na Markovo evangelium?

Všichni víme, že práce s mládeží je těžká. Lidé prožívají spoustu zranění, zklamání
a těžkostí. Nebylo by snazší nabídnout mladým lidem hry a zábavu a snažit se je oslovit,
až budou starší? Jenže pokud jim nabídneme jen zábavu, stačí si do té doby dávno najít
lepší zábavu jinde. Vždyť právě na to se zaměřuje svět!

Jako křesťané můžeme mladým lidem nabídnout něco mnohem hlubšího a lákavějšího
než zábavu, něco, s čím svět nemůže soupeřit. Můžeme jim říct evangelium – dobrou
zprávu o Bohu.

Když mladé lidi seznámíme s úplným evangeliem, může je Bůh radikálně a zázračně
změnit – navždy. Ačkoli snaha oslovit mladé lidi evangeliem o Ježíši Kristu a proškolit je,
aby se stali učedníky, může být těžká, je to také mimořádně radostný úkol – něco, čemu stojí za to věnovat život.

1. BŮH TOUŽÍ PO TOM, ABY HO MLADÍ LIDÉ POZNALI
Autor knihy Kazatel popisuje, jak vypadá život, když člověk pozná všechna možná
potěšení, ale vynechá Boha. Dochází k prostému závěru:

„Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství.“ (Kazatel 12,1)

Měli bychom pamatovat na svého Stvořitele, dokud jsme mladí. Někdy se na období
dospívání díváme jako na určité stadium, kterým lidé musejí projít, než se můžeme začít
snažit získat je pro Krista. Stačí nám, když těmito roky projdou, aniž by se dostali do příliš
mnoha malérů, a když pak ještě občas zajdou do shromáždění. Bůh ale chce, aby ho
mladí lidé znali a měli s ním živý vztah.

2. ČLOVĚK MŮŽE NEJLÉPE POZNÁVAT BOHA, KDYŽ JE MLADÝ
Autor knihy Kazatel říká, že je lepší poznat Boha, „než nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: ‚Nemám v nich zalíbení‘“ (12,1).
Proč? Protože když člověk zná Boha od mládí, má až do smrti důvod, proč žít, a smysl
života. Žijeme život, který jsme měli žít. A ani Bůh nechce, abychom promarnili roky,
které nám dal. Chce, abychom je využili pro něj a radovali se z nich tím, že mu budeme
sloužit.

Velcí vedoucí bývali často formováni v době, kdy byli mladí. Král David Boha znal a sloužil
mu od mládí, Daniel následoval Boha od mládí a Timoteovi Pavel připomíná, že i on už
od mládí slýchal o Bohu.

Když Bůh zachrání mladého člověka, použije si jeho mládí k tomu, aby ho formoval,
tvaroval jeho charakter a postoje, utvářel z něj osobnost, která bude následovat Ježíše
po zbytek života – a která bude mít vliv na druhé a vést je k tomu, aby to dělali také.

Zamyslete se nad tím, jakou změnu může přinést to, když bude mladý člověk žít plně pro
Ježíše Krista: nad jeho svědectvím ve škole nebo na vysoké škole; nad všemi přáteli, které
může oslovit; nad tím, že může být solí a světlem pro ztracený svět. Dnešní mladí lidé
jsou sloužící a rostoucí křesťané zítřka a dokonce i vůdčí osobnosti budoucnosti.

Když budeme svůj život a energii investovat do mladých lidí, budeme investovat do těch,
kteří mají potenciál milovat Boha a přinášet mu slávu po celá další desetiletí.

3. KDYŽ BUDEME ČEKAT, MŮŽE BÝT PŘÍLIŠ POZDĚ
Na konci 12. kapitoly nás autor knihy Kazatel nabádá, abychom pamatovali na svého
Stvořitele, „než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští
nad zřídlem“ (v. 6) a „prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej
dal“ (v. 7).

To jsou obrazy smrti. Neumírají ale jen staří lidé. Někdy umírají i mladí. A nakonec bude
smrti a Božímu soudu čelit každý – ať mladý, nebo starý.

Proto musíme mladým lidem říct evangelium, než bude příliš pozdě.

4. JE TO ČAS PRO HLÁSÁNÍ EVANGELIA
Statistiky (hlavně z USA) ukazují, že až 85 % všech křesťanů říká, že se pro Krista rozhodli
ve věku mezi 4 a 14 lety. Dalších 10 % říká, že svůj křesťanský život začali ve věku 15 až
30 let. To znamená, že evangelium více působí na mladé lidi a studenty než na kteroukoli
jinou věkovou skupinu. Někteří evangelisté tomu říkají „okno 4-14“.
To znamená, že jako vedoucí mládeže stojíte před nejúčinnější příležitostí pro evangelizaci,
kterou kdy budete mít. Využijte ji dobře!

5. JE TO PŘÍKAZ PŘÍMO OD PÁNA JEŽÍŠE
Ježíš přikázal svým následovníkům, aby šli do světa a získávali učedníky ve všech
národech (Matouš 28,19-20). Tento úkol zahrnuje i mladé lidi. Všimněte si, že naším
cílem není jen říct evangelium a pak jít dál. Naším úkolem je vychovávat učedníky, stejně
jako vychovával učedníky Ježíš. Trávil s nimi čas, učil je, probíral s nimi různé otázky
a povzbuzoval je, když v něj začínali věřit. Stejným způsobem to máme dělat my.

PROTO…PŘEDSTAVTE JIM JEŽÍŠE

Právě jsme vydali novou sérii kurzů Objevování křesťanství pro mládež SOUL, která je určená věkové skupině 15+. Mladí lidé tak v 7 setkáních mohou objevit, kdo je Ježíš, proč přišel a co to znamení Jej následovat.

Chtěli byste zkusit na mládeži nový program, kam můžete pozvat nevěřící kamarády?

Máte kamaráda, který by rád věděl víc o vaší víře?

Pořádejte kurz SOUL!

V neděli 29. září 2019 Vás zveme na workshop ke kurzu SOUL do Kroměříže, kde vám ukážeme, jak se na takový kurz připravit. Školení povede Jirka Král. Školení je také vhodné pro zájemce o pořádání kurzu Objevování křesťanství.

Začínáme v 14:00 Moravcova 430/16, Kroměříž (BSK Kroměříž) a budeme končit v 17:00.

Školení je zdarma. Přihlašujte se!

V návaznosti na konferenci Impuls k evangelizaci a misii pořádáme další školení kurzu Objevování učednictví. Tentokráte se sejdeme v Poděbradech v sobotu 23. 3. 2019 od 10–16 h.

Objevte, jak jednoduše vést učednickou skupinku. Můžete se těšit na praktické rady, jak vést kurz Objevování učednictví, na simulaci setkání skupinky a také na vtažení do biblického studia listu Filipským. Pavel Paluchník (absolvent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, vyučující Nového zákona na ETS a zároveň kazatel CB Poděbrady) nás provede listem Filipským.

Cena: 200 Kč.

Přihlašujte se!

Podívejte se, o čem kurz je!
Přihlašujte se na školení!

Na konferenci Impuls k evangelizaci a misii v říjnu 2018 se sešli vedoucí kurzů Objevování křesťanství a sdíleli své zkušenosti s pořádáním kurzů. Některé z nich se nám podařilo zachytit na kameru.

Představujeme Vám prvního z nich, Jirku Krále, který vede službu Studentské křesťanské hnutí v Olomouci a také působí na Českém biblickém institutu.

„Za deset let, co kurz dělám, přišlo zhruba 50 lidí a někteří z nich uvěřili a obrátili se ke Kristu. Účastníci kurzu ocenili, že jsem je vzal ke zdroji očitých svědků, kteří Pána Ježíše viděli na vlastní oči a slyšeli ho na vlastní uši.“