KURZ OBJEVOVÁNÍ NADĚJE – SADA KE KURZU

Kurz Objevování naděje – sada ke kurzu pro 10 lidí

Sada obsahuje:

  • 1 ks Příručky pro vedoucí,
  • 10 ks Příruček pro účastníky,
  • videa ke všem lekcím ( zašleme Vám e-mailem odkaz  na kterém si budete moci videa stáhnout a také odkaz na YouTube kde si budete moci videa přehrát.)

 

PŘEHLED LEKCÍ

LEKCE 1 Naděje – kam podle vás svět směřuje? Lukáš 8,22–25.40–56 Lukáš 1,1–4; 8,40–42.49–56 Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, má moc naplnit naše nejhlubší potřeby.

LEKCE 2 Pokoj – jak je podle vás možné najít pokoj?Lukáš 23,32.39–46 Lukáš 23,32–47.  Ježíš je Vládce pokoje, který boří bariéru mezi námi a Bohem.

LEKCE 3 Smysl života – kde hledáte smysl a cíl života? Lukáš 24,1–11.36–44 Lukáš 24,1–6.9–12.36–44.

 

JAKOU NEJLEPŠÍ BUDOUCNOST SI UMÍTE PŘEDSTAVIT?

Jen málo emocí je silnějších než naděje. Je to jiskra ve vaší duši, která vám přináší úsměv na rty, světlo, které vám rozzáří tvář, pocit, který pozvedne vaši hlavu a táhne vás vpřed. Naděje je to, co nás drží naživu. V dnešní době se naděje často zdá být nedostatkovým zbožím. Ale skutečná naděje je to, co podle svých slov nabízí křesťanská víra: radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti. Zní to dobře, ale je to pravda?

Ať již věříte či nevěříte čemukoli, tento kurz vám dá příležitost objevovat, diskutovat, ptát se, poznávat. Je to Objevování naděje.

Kurz Objevování naděje tvoří tři lekce, které se zaměřují na osobu a dílo Ježíše Krista a naději, kterou v něm můžeme najít. Je zamýšlen jako úvod a seznámení s evangeliem pro ty, kdo se nepovažují za Ježíšovy následovníky. Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh slíbil, že pošle Spasitele, Zachránce, který dostane jméno „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“ (Izajáš 9,5). Skrze Ježíšovo dílo se toto zaslíbení naplnilo. Kurz Objevování naděje ukazuje, jak události z minulosti, z doby, kdy žil Ježíš na zemi, mohou změnit naši budoucnost a proměnit naši přítomnost.

 

700 

Více informací

Zde je ukázka a náhled první lekce: https://promisecz.org/kurz/objevovani-nadeje/

HLAVNÍ TÉMATA

Definice naděje: Naděje je radostné očekávání pro budoucnost, založené na pravdivých událostech z minulosti, které mění vše, co se týká přítomnosti.

Naplnění proroctví: Křesťanská víra je založena na důkazech – Božích slibech ohledně budoucnosti, které dal ve Starém zákoně a které se naplnily v dějinách v osobě a díle Ježíše Krista. To nám dále dává pevnou naději, že Bůh dodrží svůj slib, že dá svým lidem v budoucnosti nové stvoření.

Body zvratu: Události v Ježíšově životě, jeho smrt a vzkříšení, jsou body zvratu v dějinách. Mohou být body zvratu i v našem životě.