Videa ke kurzu Objevování naděje – zasíláme v elektronické podobě

200 

Více informací

Kurz Objevování naděje obsahuje pro každou lekci dva filmy.

Zašleme Vám e-mailem odkaz  na kterém si budete moci videa stáhnout a také odkaz na YouTube kde si budete moci videa přehrát.

PŘEHLED LEKCÍ:

LEKCE 1 Naděje 

Kam podle vás svět směřuje?

Lukáš 8,22–25.40–56 Lukáš 1,1–4; 8,40–42.49–56 Ježíš je Božský bohatýr, mocný Bůh, má moc naplnit naše nejhlubší potřeby.

LEKCE 2 Pokoj

Jak je podle vás možné najít pokoj?

Lukáš 23,32.39–46 Lukáš 23,32–47.  Ježíš je Vládce pokoje, který boří bariéru mezi námi a Bohem.

LEKCE 3 Smysl života

Kde hledáte smysl a cíl života?

Lukáš 24,1–11.36–44 Lukáš 24,1–6.9–12.36–44. Ježíš je Otec věčnosti, který porazil smrt a tím dává životu smysl a cíl, po kterém toužíme.