Zmocňující víra v pdf

50 

Kategorie

Více informací

Tento kurz byl vytvořen se záměrem posílení věřících pomocí materiálů, které
jim pomohou stávat se učedníky Ježíše Krista. Učednictví není jen sezení ve skupině
a poslouchání vyučování (přestože učení je součástí tohoto procesu), ale je
spíše společným učením žít jako následovníci Ježíše Krista. Tyto kurzy jsou
zamýšleny jako podklady pro diskuzi v malých skupinkách nebo setkání jeden
na jednoho.

Příručka pro účastníky Vám bude po zaplacení zaslána online.