Zacházíme s Vašimi údaji vždy s respektem

Pokud jste odběratelem našich novinek, modlitebním či finančním partnerem, členem naší organizace, účastníkem našeho vzdělávání pro vedoucí kurzů, nebo pokud jste si u nás zakoupili materiály ke kurzům, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jaká práva máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a jak vaše osobní údaje chráníme.

Kdo je správce?

Správcem Vašich osobních údajů je PROMISE CZ, z. s., se sídlem Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, Česká republika, IČO 22904221. Děláme vše pro to, aby u nás byly vaše osobní údaje v bezpečí. Pokud byste měli nějaké otázky, návrhy, připomínky, neváhejte se na nás obrátit: info@promisecz.org, tel. 734 439 348.

Jaké osobní údaje sbíráme a proč?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb naší organizace a které nám sami svěříte. Z oprávněného zájmu působení naší organizace v mezidenominačním prostředí v ČR zpracováváme rovněž údaj o organizaci, sboru či církvi, ve které působíte (tzv. citlivý osobní údaj). Účelem pro zpracování vašich osobních údajů je pro nás:

1. Organizace vzdělávání, akcí a setkávání

Vaši e-mailovou adresu, příp. telefonní číslo, potřebujeme k zajištění organizace vzdělávání a dalších akcí (prezentace, školení, konference, online akce atd.), abychom Vás mohli informovat o místě konání, čase atd.

2. Zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme na základě našeho oprávněného zájmu také za účelem přímého marketingu – zasílání novinek a informací z oblasti, které se věnujeme. Z jejich odběru se můžete kdykoli odhlásit zasláním mailu na náš kontakt: info@promisecz.org.

3. Fotografie a video záznamy

Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, např. na webu či ve výroční zprávě, apod. Video záznam slouží k dalšímu vzdělávání a pro potřeby samotných účastníků. U těchto materiálů neuvádíme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě osobního souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním akce.

4. Zpracování účetní dokumentace

Pokud si u nás zakoupíte materiály ke kurzům, jsme povinni po zákonem stanovenou dobu uchovávat vaše fakturační údaje z důvodu řádného vedení účetnictví. Ke zpracování účetní dokumentace využíváme účetních služeb, které jsou vázány pravidly GDPR.

Jakým způsobem vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře především za pomoci zabezpečovacích možností používané výpočetní techniky a zařízení, které odpovídají požadavkům GDPR. Přijali jsme a udržujeme dostatečná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů (např. chráněné datové cloudové úložiště, heslování výpočetní techniky a mobilních telefonů, uzamčení dokumentace, atd.).

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a dodržováním jejich ochrany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služby, které jsou smluvně vázány podmínkami GDPR (např. zpracování účetní dokumentace). Ubezpečujeme vás, že vaše osobní údaje neposkytujeme dalším třetím osobám ani v rámci EU, ani mimo prostor EU, a také, že žádným způsobem údaje nezneužijeme.

Na jak dlouho souhlas poskytujete?

Svůj souhlas nám poskytujete na dobu neurčitou. Souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete jakýmkoli běžným způsobem (mailem, telefonem, webovým kontaktním formulářem, poštou) a jednoduše požádáte o výmaz vašich osobních údajů (tj. právo být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vaše osobní údaje v našich záznamech smažeme a již vás dále nebudeme kontaktovat.

Jaká další práva máte v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, tj. právo získat kopii námi zpracovávaných osobních údajů, vysvětlení jejich zpracování a právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností na uchování konkrétních dat. V tom případě smažeme všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. Máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů. V tom případě budeme rádi, pokud nejprve budete o této skutečnosti informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás: info@promisecz.org, tel. 734 439 348.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018. Poslední aktualizace: 1. 11. 2021.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]