Kniha: Je čas přeřadit – Cesta k násobení v zakládání sborů

Autor: Dr. Dietrich Schindler (autor kurzu MyLife Workshop)

Zakládání sborů se hodně podobá řízení auta s manuální převodovkou. Abychom se mohli pohnout vpřed, musí vedoucí přeřadit. Ale zdraví zakladatelé sborů vědí, jak přeřadit oběma směry – nahoru i dolů, jak si to vyžaduje situace – dříve, než motor začne „řvát“.

Kniha „Je čas přeřadit“ dokáže čtenáře nadchnout novými myšlenkami a nápady pro zakládání sborů, misii a evangelizaci. Dává nám prostor, abychom naklonili naši službu a zkusili se na ni podívat z jiného úhlu, tak jak jsme se na ni ještě nedívali. Po pětatřiceti letech zakládání sborů v Německu nás autor provádí rozjezdem této služby, jejím růstem, přes krize, až k násobení, ve kterém je vidět Boží velikost. Buďme Ježíšovými partnery při rozšiřování Božího království na zemi.

Jako jeden z nástrojů popisuje autor ve třetí kapitole vznik a obsah kurzu MyLife Workshop.

 

Rok vydání: 2021
Počet stran: 186
Rozměr: 142 x 205 mm
Dostupnost: na skladě

190 

Více informací

Zkuste se na dvanáct kapitol této knihy dívat jako na převodovku, která si zaslouží vaši pozornost nejen při zakládání sboru, ale i při misii a evangelizaci.

 1. Přeřaďte od organizace k organismu
 2. Přeřaďte od velkého k malému
 3. Přeřaďte od informací k emocím
 4. Přeřaďte od otázky „co?“ k „co kdyby?“
 5. Přeřaďte od členství k učednictví
 6. Přeřaďte od staré k nové realitě
 7. Přeřaďte od „jdi“ ke „stůj“
 8. Přeřaďte od přímého k nepřímému vlivu
 9. Přeřaďte od města k regionu
 10. Přeřaďte od sčítání k násobení
 11. Přeřaďte od ztráty motivace k povzbuzení
 12. Přeřaďte od obyčejných věcí k radosti