MyLife Workshop

Jednotlivá setkání

1. Mince

Začnete tím, že se zamyslíte nad lidmi a událostmi, které přispěly k tomu, kým jste se stali.

2. Kniha

Vaše sebepoznání dále poroste, když se zamyslíte nad svým životem, jako by to byla kniha.

3. Most

Vaše minulost neurčuje jen to, kým jste se stali, ale i to, kam v životě směřujete.

4. Hudba

Na pozadí vašeho života zní melodie, která je Boží osobní nabídkou a pozváním.

5. Náplast

Boží bolest se protíná s bolestí vašeho života a sděluje vám důležitou zprávu.

6. Poklad

Dar, který má Bůh pro každého, je jako poklad, který jste celý život hledali.

Duchovní rozměr kurzu

Tento kurz není o křesťanství, ale o vašem životě. Účastníci kurzu MyLife Workshop obvykle inklinují k agnosticismu či ateismu.
Duchovní přesah kurzu se projevuje tím, že moderátor používá v průběhu kurzu mimo jiné i Bibli jako moudroslovnou literaturu. Ve druhé části kurzu se dozvíte základní informace o tom, co vám Bůh nabízí a jak to souvisí s vaším životem. Můžete si tuto informaci jen vyslechnout, nebo na ni můžete reagovat. To už je jen a jen na vás!

Strana 3/5

Strana: