Objevování života

Comments
Share
Popis

Jaký nejlepší dar by Vám Bůh mohl dát?

Objevování života je sedmititýdenní kurz obsahující kombinaci krátkých filmů natočených po celém světě a biblických komentářů. Objevování života ukazuje, jak naše hluboká potřeba po radosti může být naplněna jedině v osobě Ježíše Krista. Nejlepší dárek, který nám Bůh může dát, je on sám. Kurz Objevování života může předcházet samotnému kurzu Objevování křesťanství.
  Obsah:
  1. Dobrý Bůh
  2. Důvěryhodný Bůh
  3. Štědrý Bůh
  4. Bůh, který osvobozuje
  5. Bůh, který dává naplnění
  6. Bůh, který dává život
  7. Radostný Bůh
  Kurz Objevování života plánujeme vydat v druhé polovině roku 2020.