Kurz SOUL: Co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí? (Marek 8,36)

Objevování křesťanství pro mládež

SOUL je nezapomenutelnou výpravou Markovým evangeliem pro vaši mládežnickou skupinku (15+).

Chcete zažít ten vzrušující pocit, kdy přichází do mládeže noví lidé, kteří hledají Boha?

Pořádejte SOUL!
7 setkání s možností uspořádt víkendový nebo denní výjezd

Zkoumejte s novými lidmi biblické odpovědi v Markově evangeliu na velké životní otázky a znovuobjevte nejlepší zprávu, kterou jste kdy slyšeli. Je to zpráva o Bohu, o vás, o Ježíši. Postupně tak budete odhalovat Ježíšovu identitu, poslání a povolání.

Vedení skupinky je jednoduché

Průvodce pro vedoucího vám ukáže vše důležité, účastníci mají otázky připraveny ve své brožurce a díky videu nemusíte chystat vlastní program.

Na počtu pozvaných nezáleží

Kurz může být pořádán formou neformálního setkávání v kavárně ve dvou, stejně jako ve velkém sálu pro 50 a více účastníků. Průvodce pro vedoucí vám ukáže, jak na to.

Co k tomu potřebujete?

NUTNÁ VÝBAVA

1.

Příručka pro účastníky

Příručka provádí účastníky zkoumáním bible, doplňuje poznámky k videu a vyzývá nás k zamyšlení nad tím, co jsme prošli.

2.

Průvodce pro vedoucí

Příručka vás provede pořádáním skupinky od sestavení týmu až po zakončení skupinky. Získáte podklady k tomu, jak se připravit na jednotlivá setkání a jak zodpovídat těžké otázky ohledně křesťanské víry.

3.

Videa

Poutavá videa přispějí k zapamatování hlavních myšlenek.

Kurz SOUL bude nezapomenutelnou výpravou Markovým evangeliem.